Rejlers vahvistamassa relesuojauksen palvelukonseptia

Sähköjärjestelmän murroksen ja uusiutuvan energiantuotannon voimakkaan lisääntymisen myötä myös relesuojauskysymykset ovat nousseet entistä merkittävämmin keskiöön.

Hajautetun tuotannon lisääntyessä myös säteittäisesti käytetyissä alue- ja jakeluverkoissa alkaa perinteisestä poiketen olla useita vikavirran syöttösuuntia, mikä vaikuttaa oleellisesti suojaustoimintoihin. Lisäksi eurooppalainen lainsäädäntö luo uusia velvoitteita verkkoyhtiöille, joista tuoreimpana alitaajuussuojauksen käyttöönotto vuoden 2022 loppuun mennessä. Alitaajuussuojauksen aikataulu on tiukka ja aiheuttaa toimenpiteitä suurella osalla sähköasemia. Vastataksemme myös näihin yllä mainittuihin haasteisiin, olemme tänä vuonna vahvistaneet sähköverkkoliiketoiminnan palvelukonseptia erityisesti relesuojauksen saralla.

Palveluihimme kuuluvat mm. suojausjärjestelmien periaatesuunnittelu ja hankemäärittelyt sekä sähköverkon mallintaminen ja releasetteluiden määrittäminen. Avustamme asiakkaitamme myös FAT/SAT-testien valvonnassa sekä suojauksen virhetoimintoihin liittyvissä vianselvityksissä. Lisäksi järjestämme asiakaslähtöistä relesuojauskoulutusta.

Lisätietoja relesuojukseen liittyvistä asiantuntijapalvelusta ja käynnissä olevista kehityshankkeista/opinnäytetöistä:

Jaana Suontausta
jaana.suontausta(at)rejlers.fi

 

Hajautetun energiantuotannon palveluista:

Lasse Kankainen
lasse.kankainen(at)rejlers.fi

Sähköasemien asiantuntijapalveluista:

Rauno Lassila
rauno.lassila(at)rejlers.fi