Rejlers toteutti maatukilaitteen ESAn ja Airbusin yhteistä avaruusohjelmaa varten

Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Airbus Defence and Space (ADS) laukaisevat huhtikuussa 2023 avaruusaluksen kohti Jupiteria. Rejlers suunnitteli ja toteutti mekaanisen maatukilaitteen, jolla avaruusalusta testattiin ennen laukaisua. Kyseessä on mittava tiedeprojekti ja Rejlersille kokonaan uusi aluevaltaus avaruusteknologian alalla.

(English version below)

ESAn ja Airbusin yhteisen Juice-avaruusohjelman (Jupiter Icy Moons Explorer) tarkoitus on tutkia Jupiterin jäisiä kuita ja etsiä niistä elämää. Ohjelman toteuttaa avaruusalus, johon on asennettu runsaasti tieteellistä laitteistoa, jolla voidaan havainnoida Jupiteria, Galilein kuita ja ympäristöä avaruudessa.

Avaruusaluksen ja sen laitteiston testaaminen ennen huhtikuulle 2023 suunniteltua laukaisua ovat päättymässä. Rejlers osallistui teknologian toiminnan varmistamiseen toteuttamalla maatukilaitteen aluksen radio-, plasma-, ja laser-mittalaitteiden testaamista varten. Rejlers kehitti mekaanisen maatukilaitteen avaruusaluksen antureiden mekanismien toiminnan varmistamiseksi.


Maatukilaitteella simuloidaan avaruuden painotonta tilaa

Mekaanisen maatukilaitteen avulla on testattu avaruusaluksen antureiden avautumista suunnitelmien mukaisesti. Maatukilaite koostuu tarkkuussäädöillä varustetusta nostettavasta tasosta, jonka asemaa ja asentoa monitoroidaan erillisen näyttöyksikön avulla.

- Testien toteuttamista varten laitteen tasoa pitää pystyä nostamaan erittäin tarkasti sekä asettamaan taso haluttuun kulmaan annetun virhemarginaalin sisällä. Testit saatiin vietyä onnistuneesti läpi, ja instrumenttien avautuminen suunnitelmien mukaisesti saatiin varmistettua, kertoo Rejlersin Vantaan mekaniikkayksikön Business Unit Manager Mikko Kaltto, joka toimi projektipäällikkönä maatukilaitteen toteutuksessa.

Maatukilaite toimitettiin Airbusin Defence and Space -yksikölle Toulouseen vuoden 2021 alkupuolella. Laitteella on testattu avaruusaluksen käyttöönottolaitteita. Juice-ohjelmassa suoritetaan parhaillaan viimeisiä testejä ja aloitetaan pian lopulliset valmistelut laukaisuvaihetta varten.

Merkittävä oppimiskokemus kansainvälisestä avaruusprojektista

Maatukilaitteen suunnittelu ESAn ja Airbusin yhteishankkeeseen oli Rejlersille ensimmäinen pilottiprojekti avaruusteknologian alalla. Projektissa toteutui mainiosti Rejlersin visio jatkuvasta oppimisesta.

- Lähdimme hankkeeseen uskaliaasti ja luottavaisena siihen, että pystymme tavoiteltuun lopputulokseen. Työ itsessään oli melko perinteistä mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, mutta opimme matkalla rutkasti siitä, mitä tällaisessa projektissa vaaditaan esimerkiksi dokumentaation, projektinhallinnan tai materiaalivaatimusten suhteen. Tarkat vaatimukset ovat edellyttäneet meiltä uusien ratkaisujen ja työskentelytapojen kehittämistä. Näin pääsimme projektissa onnistuneesti maaliin, Kaltto kertoo.

Euroopan avaruusjärjestö ESA on tiedustellut Rejlersin halukkuutta olla jatkossa mukana vastaavissa projekteissa. Kaltto näkee avaruusteknologiassa potentiaalia niin Rejlersille kuin Suomelle.

- Tämä pilotti opetti meille paljon kansainvälisistä avaruusprojekteista. Suomella voi olla runsaasti annettavaa avaruusteknologiaan liittyviin hankkeisiin ja on tärkeää, että olemme mukana viemässä Euroopan avaruusosaamista eteenpäin. Rejlersin kohdalla pilottiprojekti voi johtaa laajempiin jatkoprojekteihin ja vastuisiin uusilla erikoisosaamisalueilla, Kaltto sanoo.

**Tässä esitettyjen näkemysten ei voida tulkita edustavan Euroopan avaruusjärjestö ESAn virallista linjaa.**

Euroopan avaruusjärjestö ESA ja Airbus Defence and Space (ADS) laukaisevat huhtikuussa 2023 avaruusaluksen kohti Jupiteria. Rejlers suunnitteli ja toteutti mekaanisen maatukilaitteen, jolla avaruusalusta testattiin ennen laukaisua.
 
The European Space Agency (ESA) and Airbus Defence and Space (ADS) will launch a spacecraft to Jupiter in April 2023. Rejlers designed and implemented mechanical ground support equipment that was used to test the spacecraft before its launch.

***

Rejlers supplies ground support equipment for ESA and Airbus’ joint space mission

The European Space Agency (ESA) and Airbus Defence and Space (ADS) will launch a spacecraft to Jupiter in April 2023. Rejlers designed and implemented mechanical ground support equipment that was used to test the spacecraft before its launch. With this large-scale science project, Rejlers is breaking into a brand-new field in the space technology industry.

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) is a joint space mission that will explore – and search for life on – Jupiter’s icy moons. ESA and Airbus have developed a spacecraft that will be equipped with a broad range of scientific instruments to perform observations of Jupiter, Galilean moons and the space environment.

The spacecraft and its instruments are finishing the series of tests before launch planned in April 2023. Rejlers developed a mechanical ground support equipment to validate the operation of mechanisms deploying sensors attached to the spacecraft.

Ground support equipment simulates the weightlessness of space

The mechanical ground support equipment has been used to test the spacecraft’s sensors, to ensure that they will open as planned. It consists of a height-adjustable platform whose position and angle are monitored using a separate display unit.

“In order to carry out the tests, we need to be able to lift the platform very accurately, and also tilt it to the correct angle within the given margin of error. The tests were successfully completed, and we were able to verify that the instrumentation will open as planned,” says Business Unit Manager Mikko Kaltto from Rejlers’ engineering unit in Vantaa, who was project manager for the ground support equipment.

The ground support equipment was delivered to Airbus’ Defence and Space unit in Toulouse in early 2021. It has been used to test deployment devices on the spacecraft. The JUICE programme is currently completing its last tests and will soon start its final preparation to leave to the launch campaign.

International space mission an important learning experience

The design of the ground support equipment for ESA and Airbus’ joint mission was Rejlers’ first pilot project in the field of space technology. It was also an excellent project to realise Rejlers’ vision of continuous learning.

“We boldly embarked on this project with confidence in our ability to achieve the desired result. Although the work itself involved fairly traditional engineering and automation design, we learnt a lot about what projects such as this require in terms of documentation, project management and materials. The strict requirements meant that we had to develop new solutions and working practices, and this enabled us to successfully complete the project,” says Kaltto.

The European Space Agency (ESA) has enquired about Rejlers’ desire to participate in similar projects. Kaltto sees potential in space technology for both Rejlers and Finland.

“This pilot taught us a lot about international space projects. Finland has a lot to offer when it comes to space technology projects, and it’s important for us to be involved in further developing European space expertise. For Rejlers, this pilot may lead to more extensive follow-up projects and responsibilities in new areas of expertise,” says Kaltto.  

**The view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.**