Rejlers suunnitteli vihreän vedyn tuotantokonseptin

Rejlers Finland Oy suunnitteli vihreän vedyn tuotantokonseptin P2X Solutionsin Vihreä Vety -hankkeelle. Konseptisuunnittelussa laadittiin selvitys vedyn tuotantolaitoksen teknisestä ja liiketoiminnallisesta konseptista. Projekti valmistui vuoden 2021 alussa.

(English version below)

P2X Solutions Oy:n tarkoitus on demonstroida vihreän vedyn valmistuksen koko arvoketju uusiutuvan sähkön tuotannosta. Vihreä vety on yksi lopputuote ja osa vedystä jatkojalostetaan synteettiseksi polttoaineeksi.

”Työskentely Rejlersin kanssa oli sujuvaa. He olivat avoimia, luotettavia ja joustavia. Meistä myös tuntui, että tähän työhön tarvittava osaaminen oli käytettävissämme”, kiittelee Herkko Plit, toimitusjohtaja, P2X Solutions Oy.

Selvityksen jälkeen projekti jatkuu nopeasti eteenpäin. Ensimmäinen laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024. Hankkeen tavoitteena on rakentaa muita laitoksia vaiheittain Suomeen ja myöhemmin laajentaa konseptia sekä monistaa sitä muihin maihin.

"Toivon, että nämä projektit toteutuvat, koska vihreällä vedyllä voi olla todella tärkeä vaikutus Suomen, EU: n ja koko maailman kestävyyteen", sanoo Suvi Veräjänkorva, Manager, Technology and Process Engineering, Rejlers Finland Oy.

P2X Solutions Oy yritysfaktat P2X Solutions Oy on suomalainen energiatulevaisuuden edelläkävijä päästöttömän hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana, jonka visiona on tuottaa vihreää vetyä ja jatkojalostaa se synteettisiksi polttoaineiksi kustannustehokkaasti.  

Rejlers yritysfaktat

Rejlers on insinööripalveluja tarjoava yritys, joka toimii Suomessa osana kansainvälistä Rejlers-konsernia. Luomme palveluita yhdistämällä insinööritaidon huippuosaamisen uusimpiin teknologioihin. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli noin 93 miljoonaa euroa. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää yli tuhat asiantuntijaa. www.rejlers.fi

 

Katso video aiheesta, jossa haastateltavina Suvi Veräjänkorva Rejlers Finlandilta ja Herkko Plit, P2X Solutions Oy:stä.

Lisätiedot:

Herkko Plit / P2X Solutions Oy, herkko.plit@p2x.fi, 050-4620788

Suvi Veräjänkorva / Rejlers Finland Oy, suvi.verajankorva@rejlers.fi, 040-5397566

 

*****

Rejlers designed the production concept for green hydrogen

Rejlers Finland Oy was selected as the conceptual design supplier for P2X Solutions’ Green Hydrogen project. The conceptual design included the study for the technical and commercial concept of a hydrogen production plant. The project was completed in early 2021.

P2X Solutions Oy’s goal is to demonstrate the entire value chain of green hydrogen production in the renewable electricity production. Green hydrogen is one of the end products, and some of the hydrogen will be further processed into synthetic fuel.

Working with Rejlers was smooth.  “They were open, reliable and flexible. We felt that the competence which was needed for this work was also available at the company”, says Herkko Plit, CEO, P2X Solutions.

After the study, the project will proceed forward quickly. The first plant is scheduled for commissioning by the end of 2024. The aim is to build gradually other plants in Finland, and later expand the concept and replicate it in other countries.

“I hope that these projects will be realized, because green hydrogen can have a really important effect on Finland’s, EU’s and the whole world’s sustainability”, says Suvi Veräjänkorva, Manager, Technology and Process Engineering, Rejlers Finland Oy.

P2X Solutions Oy P2X Solutions Oy is a Finnish pioneer as a developer of an emission-free welfare society. Its vision is to produce green hydrogen and further process it into synthetic fuels in a cost-effective manner.  

 

Further information:

Herkko Plit / P2X Solutions Oy, herkko.plit@p2x.fi, tel. +358 50 462 0788

Suvi Veräjänkorva / Rejlers Finland Oy, suvi.verajankorva@rejlers.fi, tel. +358 40 539 7566