Rejlers selvittää Traficomille Suomen mastomarkkinoita – tieto auttaa viestintäverkkojen kehittämisessä

Lisääntyvä tietoliikenne ja 5G-verkon rakentaminen kiihdyttävät viestintäverkkojen kehittämistä Suomessa. Yhteiskunnan sujuvan tietoliikenteen varmistamiseksi on yhä tärkeämpää löytää tähän järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Traficom halusi selvittää mastomarkkinoiden tilannetta verkkojen kehittämisen tueksi. Yhteistyökumppanikseen se valitsi Rejlersin.

Traficomin tehtävänä on edistää viestintäverkkojen kehittämistä ja valvoa että toimijat noudattavat alan yhteistyöhön kannustavaa lainsäädäntöä Suomessa, kun taas matkapuhelinoperaattorit vastaavat verkon rakentamisesta. Mastot ja laitteiden tukiasemapylväät ovat tässä keskeisessä roolissa. Laki velvoittaa mastojen omistajat vuokraamaan antennipaikkoja ja laitetiloja toisilleen, mistä muodostuu liiketoimintaa teleoperaattoreille.

- Tehtävämme on edistää viestintäverkkojen kehitystä sekä markkinoiden kilpailua ja avoimuutta. Siksi haluamme selvittää tarkemmin, kuinka mastopaikkojen ja laitetilojen markkinat ovat muotoutuneet. Tarkoitus on kartoittaa muun muassa toimijoita ja kilpailutilannetta sekä vaihtoehtoja mastojen rakentamiseen, yhteiskäyttöön ja hinnoitteluun, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala.

5G-verkon rakentaminen lisää tarvetta uusille mastopaikoille.

- Parempi taustatieto markkinatilanteesta voi sujuvoittaa rakentamista ja nopeuttaa 5G-verkkojen leviämistä laajemmalle ja koko Suomeen. Tieto helpottaa kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä, mikä auttaa pitämään palvelut kohtuullisen hintaisina myös verkon käyttäjille.

Rejlersin osaaminen vakuutti Traficomin

Traficom kilpailutti selvityksen toteutuksen ja pyysi tarjouksen kaikilta toimijoilta, joilla tunnistettiin olevan valmiudet selvitykseen. Rejlersin vahva osaaminen mastoista, laitesuojarakennuksista ja tukiasemapylväistä antaa hyvän pohjan selvityksen toteuttamiseen.

- Traficom valvoo verkkojen rakentamista ja linjaa päätöksiä, jotka vaikuttavat verkkojen toimintaan ja koko yhteiskunnan tietoliikenneyhteyksiin. Yhteistyö alan ylimmän viranomaisen kanssa on meille tärkeä päänavaus, sillä se edellyttää korkean tason osaamista. On hienoa, että Traficom tunnisti syvän osaamisemme tällä alalla, sanoo Rejlersin ryhmäpäällikkö Mika Saarhelo.

 

***