Rejlers palkkaa lisää väkeä raideliikenteen hankkeisiin

Väylän puitesopimusten triplavoittajalla riittää töitä. Väylän puitesopimusten voittaminen tarkoittaa Rejlersille rutkasti töitä raideliikenteen parissa useiksi vuosiksi eteenpäin. Rejlers voitti sekä turvalaite-, sähkörata- että ratatöiden rakennuttamispalveluiden puitesopimukset. - Meillä on rekrytoinnit täydessä vauhdissa, Rejlersin Liikenneväylien liiketoimintajohtaja Kristian Uusitalo toteaa tyytyväisenä. - Alalle tarvitaan lisää osaajia.

Väylä voi tilata sopimuksen puitteissa Rejlersiltä toimeksiantoja EU-kynnysarvoon asti, joka tarkoittaa maksimissaan 428 000 euroa per tilaus. Sopimus on tehty kahdeksi vuodeksi ja päälle optiot vuoden 2024 loppuun.

- Väylällä on siten mahdollisuus tilata töitä puitesopimuksilla viiden vuoden ajan, Uusitalo iloitsee.

Valintakriteereinä kilpailutuksessa olivat laatu ja hinta. Laatuvertailu toteutettiin tentillä eli avainhenkilöt olivat kirjallisessa kokeessa. Väylän rakentamisen Etelä-Suomen aluepäällikkö Erkki Mäkelä kertoo, että tentti, joko kirjallinen tai suullinen, on melko raskas prosessi arvioida laatua.

- Sitä hyödynnetäänkin euromääräisesti merkityksellisissä hankinnoissa, kuten rakennuttamisen puitesopimukset ovat, hän toteaa.

Oppiminen on osa työtä

Rejlers on toiminut Väylän kumppanina eri sopimuksin jo vuosien ajan. Kaikkiaan Rejlersillä työskentelee Pohjoismaissa yli 120 raideliikennealan ammattilaista.

Rejlersin voitot kilpailutuksessa eivät sinällään olleet yllätys Mäkelällekään.

- Rejlers on menestynyt erinomaisesti sekä nyt voimassa olevien puitesopimusten, että edeltävien puitesopimusten puitesopimuskumppanien keskinäisessä paremmuusarvioinnissa, eikä tämä ole pelkkää sattumaa, Mäkelä toteaa.

- Vankka osaaminen, johon lisätään halu oppia, näkyi tenttituloksissa. Edellä mainittuun kun lisätään kuorrutukseksi notkeus toimia monimuotoisissa tehtävissä tilaajan apuna, näkyy sitten konkreettisina rakennuttamis- ja asiantuntijatoimeksiantoina.

Alan ammattilaiseksi ei kuitenkaan valmistuta kätevästi koulun penkiltä, sillä suoraa koulutusta raideliikennealalle ei ole olemassa. Perusosaamista saadaan infra-alan koulutusten kautta.

- Alalle tarvitaan lisää tekijöitä. Haemme parasta aikaa raideliikenteen hankkeisiin sekä valmiita, kokeneita tekijöitä, että harjoittelijoita ja siltä väliltä, Rejlersin Uusitalo toteaa.

- Otamme mielellämme harjoittelijoita taloon oppimaan. Meillä on Rejlersillä kulttuuri, että uuden oppiminen on osa työtä. Oppiminen on myös Rejlersin perusarvo.

Rejlersin slogan ”Home of the learning minds” toteutuu siis myös käytännössä.

 

Sopimus tuo ketteryyttä

Erkki Mäkelä sanoo, että puitesopimus itsessään ei lisää eikä vähennä Väylän ratainfraan kohdistamia toimenpiteitä, mutta käytännössä sopimus antaa Väylälle ketterän tavan toimia ja vastata hyvinkin nopeisiin Väylän budjetin muutoksiin.

- Näitä ovat esimerkiksi koronaviruksen mukanaan tuoma mahdolliset valtion elvytystoimenpiteet infrarakentamisen muodossa. Myös normaalioloissa pienet ja käytännössä keskisuuret rakennuttamistoimeksiannot tulisivat toteutettua rakennuttamisen puitesopimuksia hyödyntäen. Perinteisen rakennuttamisen ja suunnitteluttamisen lisäksi puitesopimukset mahdollistavat asiantuntijapalveluiden hankkimisen. Näitä asiantuntijapalveluita ovat olleet muun muassa turvallisuuteen liittyvät asiantuntijapalvelut.

- Tulevaisuuden kasvualue voisi hyvin olla tekninen ja varsinkin tietomallinnukseen liittyvä asiantuntijuus, Mäkelä pohtii.

Mäkelä odottaa puitesopimusten tarjoavan sopimuskumppaneille sopivat raamit toimia yhdessä seuraavat lähes täydet viisi vuotta.

- Odotan ja uskon Rejlersin kykyyn nähdä pienet ja isommatkin muutoksen signaalit, jotta ketteryys säilyy koko sopimuskauden loppuun asti.


***

Lue lisää avoimista työpaikoistamme!


***

Yhdyshenkilöt:

Rejlers: Liiketoimintajohtaja Kristian Uusitalo, +358 40 075 9552, kristian.uusitalo@rejlers.fi 

Väylä: Aluepäällikkö Erkki Mäkelä 029 534 3822, erkki.makela@vayla.fi

 

Rejlers

Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia insinööripalveluita tuottava yritys, joka yhdistää ICT- ja insinööriosaamisen. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 73 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa.

 

Väylä

Liikennevirasto on nyt Väylä;  virallisissa yhteyksissä Väylävirasto. Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.  Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta, edistäen näin yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.