Rejlers on tehnyt merkittävän suunnittelusopimuksen Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan prosessisähköistyksen ja -instrumentoinnin suunnittelusta

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre tekee parhaillaan hankesuunnittelua uuden biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin. Investoinnin arvo on noin 1,6 miljardia euroa, eli kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

(English version below)

Uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas rakennetaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT- Best Available Techniques). Biotuotetehdas ei käytä valmistuessaan lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus on suunniteltu olevan 250 prosenttia.

Nyt tehtyyn suunnittelusopimukseen kuuluu Metsä Fibren päätoteutuskumppanin, Valmetin toimittamien osuuksien toteutussuunnittelu, joka käsittää tehtaan pääprosessit ja automaatiojärjestelmän. Hankkeen työllistävä vaikutus Rejlersille on merkittävä. Metsä Fibre teki uuden tehtaan investointipäätöksen helmikuussa 2021 ja uuden tehtaan rakentaminen alkoi päätöksen jälkeen.

”Rejlers on meille tuttu kumppani ja olemme vakuuttuneita heidän ammattitaidostaan ja kyvystään toimittaa meille näin merkittävä kokonaisuus. Rejlers osoitti myös erityisen vahvaa ja motivoitunutta asennetta yhteisen tavoitteemme toteuttamisen”, sanoo biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson, Metsä Fibre.

”Meillä on vuosikymmeniä pitkä kokemus puunjalostusteollisuuden hankkeiden suunnittelusta sekä niiden sähköistys-, instrumentointi- ja automaatioprojektien toteutuksesta. Pitkäaikainen luottamuksellinen yhteistyö Valmetin ja Metsä Fibren kanssa sekä osaava henkilöstö takasivat toteutussuunnittelijan valinnaksi Rejlersin”, sanoo Harri Häyhä, Business Line Director, Rejlers Finland.  ”Kiitämme asiakasta ja toteutuskumppaneita luottamuksesta ja olemme todella iloisia päästessämme toteuttamaan osaltamme tätä merkittävää projektia.”, Häyhä kiittelee.

 

*****

Yhteystiedot

Harri Häyhä, +358 40 579 0335, harri.hayha@rejlers.fi, Business Line Director | CONTROL, Rejlers Finland

 

Yritysfaktat                                                                                

Rejlers Finland Oy
Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia teknisiä asiantuntijapalveluita tuottava yritys. Rejlersillä on laaja palvelutarjoama, joka sisältää asiantuntija- ja suunnittelupalveluja, projektitoimituksia sekä rakennuttamispalveluja teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuurin toimialoille.  Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli noin 93 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää jo yli tuhat asiantuntijaa.
www.rejlers.fi
www.rejlersindustry.fi


Metsä Fibre

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2020 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.
www.metsafibre.com

Metsä Group

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.
Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2020 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 200 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa.
Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare
www.metsagroup.fi

Valmet Oyj

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.valmet.fi

 

****

Rejlers signs agreement with Metsä Fibre on electrification and instrumentation of new bioproduct mill in Finland

Metsä Fibre, part of Metsä Group, is currently building a new bioproduct mill in Kemi, Finland. Rejlers has signed agreement with Metsä Fibre regarding the electrification and instrumentation engineering of the parts delivered by Metsä Fibre’s main implementation partner, Valmet, which encompasses the mill’s main processes and automation system. The new bioproduct mill is the largest investment in the history of the Finnish forest industry and will have a positive employment effect to the whole country.

The design of the new bioproduct mill is based on high efficiency in terms of the environment, energy and materials. The mill will produce renewable electricity, without any fossil fuels and with an electricity self-sufficiency rate of 250 percent. Metsä Fibre made the investment decision on the new mill in February 2020 and the construction started immediately after that.  

“Rejlers is a familiar partner to us and have convinced us of their expertise and ability to deliver such a remarkable entity. Rejlers also showed a particularly intense and motivated attitude towards the realisation of our shared goals,” says Jari-Pekka Johansson, bioproduct mill Project Director from Metsä Fibre.

“We have decades of experience in planning projects for the wood processing industry and implementing electrification, instrumentation and automation projects. Our long-term co-operation with Valmet and Metsä Fibre, as well as our skilled staff, contributed to Rejlers being commissioned. We appreciate the trust from our client and implementation partners and look forward to cooperating in the project,” says Harri Häyhä, Business Line Director at Rejlers Finland.

 

 

*****

Contact details:

Harri Häyhä  +358 40 579 0335, harri.hayha@rejlers.fi, Business Line Director | CONTROL, Rejlers Finland

 

Company facts                                                                                

Rejlers Finland Oy
Rejlers is an international company producing various technical specialist services. The company’s broad service selection includes specialist and design services, project deliveries and construction contracting services for the industry, energy, construction and infrastructure sectors.  Rejlers Finland’s turnover was approximately 93 million euros in 2020. Rejlers Finland is part of the Nordic group Rejlers AB. Finnish operations started in Mikkeli in 1980. Currently, Rejlers operates in 20 locations in Finland and employs more than one thousand experts.
www.rejlers.fi
www.rejlersindustry.fi


Metsä Fibre

Metsä Fibre is a leading producer of bioproducts, biochemicals and bioenergy. The company is the world’s largest producer of softwood pulp and a notable operator in timber production. Metsä Fibre’s turnover in 2020 was 1.8 billion euros, and the company employs approximately 1,300 people. Metsä Fibre is a subsidiary of Metsä Group.
www.metsafibre.com


Metsä Group

Metsä Group is a forerunner in responsible bioeconomy. Our main raw material is renewable wood from the sustainable northern forests. We focus on wood acquisition and forest services, wood products, pulp and primary fibre board, as well as soft tissue and greaseproof paper.
Metsä Group’s turnover in 2020 was 5.5 billion euros, and it employs approximately 9,200 people.  Metsä Group’s parent company is Metsäliitto Cooperative, which is owned by about 100,000 forest owners.
Follow Metsä Group: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare
www.metsagroup.fi

 

Valmet Oyj

Valmet is the leading global developer and supplier of process technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. Valmet’s turnover in 2019 was approximately EUR 3.5 billion. Our more than 13,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers’ performance forward – every day. Valmet’s shares are listed on the Nasdaq Helsinki and the head office is located in Espoo, Finland.
www.valmet.fi