Rejlers Nesteen strategiseksi kumppaniksi liiketoimintakaupan ja uuden viisivuotisen raamisopimuksen keinoin

Rejlers on tänään allekirjoittanut sopimuksen strategisesti tärkeiden yksikköjen liiketoimintakaupasta Neste Engineering Solutionsilta. Yksiköt työllistävät kokonaisuudessaan 333 henkilöä ja kaupan koko on 21 miljoonaa euroa.


Rejlers Finlandin toimitusjohtaja Seppo Sorri ja Neste Engineering Solutionin Patrick von Essen.

Hankinta noudattaa yhtiön vuoden 2019 ensimmäisessä kvartaaliraportissa viestittyä strategian tavoitetta kasvaa nykyisillä markkinoilla, projektitoimituksiin keskittyvässä liiketoiminnassa sekä energiasektorilla. Liiketoimintakaupan odotetaan valmistuvan viimeistään 1.10.2019.

Kaupan yhteydessä yhtiöt ovat solmineet viiden vuoden strategisen kumppanuussopimuksen, joka entisestään vahvistaa ja leventää kumppanuutta Nesteen kanssa, joka on maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistettavan uusiutuvan dieselin tuottaja. Yhtiö on sijoittunut kolmanneksi maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla.        

Rejlersin energian toimialaa vahvistavaan liiketoimintakauppaan kuuluvat yksiköt työllistävät yhteensä 333 työntekijää, joista 221 työskentelee Suomessa, 50 Ruotsissa ja 62 Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa (Abu Dhabi). Hankinta vahvistaa myös prosessiteollisuuden osaamista erityisesti hiilivety- ja bioteollisuudessa, joista hankitulla liiketoiminnalla on vuosikymmenten kokemus kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Vuositasolla hankittujen yksiköiden liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa (josta 25 miljoonaa euroa Suomessa) 10% EBITA-marginaalilla. Kaupan jälkeen Rejlers työllistää yhteensä noin 2 300 osaavaa työntekijää.

Kaupan yhteydessä Neste ja Rejlers ovat solmineet viiden vuoden strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimus koskee kaikkia uusia Nesteen toimeksiantoja ja sisältää muun muassa taatun työmäärän sopimuksen ajalle. Hankitut yksiköt Suomessa (Turku, Oulu, Kotka) ja Ruotsissa (Göteborg, Stenungsund) täydentävät Rejlersin osaamista ja jalanjälkeä. Energiateollisuuden kehityksen keskus Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi), jossa toimii yli 250 pohjoismaista yritystä, jatkaa liiketoimintakasvua toimeksiannoilla Pohjoismaihin sekä paikallisille asiakkaille.

Hankinta rahoitetaan uudella 220 miljoonan Ruotsin kruunun rahoitusjärjestelyllä, jonka ajan Rejlers harkitsee takaisinmaksua uuden osakeannin keinoin, joka voitaisiin toteuttaa suunnattuna antina tai merkintäoikeusantina. Kaikki uudet osakeannit toteutettaisiin yhtiökokouksen valtuuttamana.

Viktor Svensson, toimitusjohtaja, Rejlers-konserni:
“Odotamme innostuneina hyvää ja pitkäaikaista yhteistyötä Neste Engineering Solutionsin ja niiden asiakkaiden kanssa, joiden projekteja jatkamme osana tätä kauppaa. Olen vakuuttunut siitä, että tästä syntyy erittäin hyvä yhteistyö meidän kaikkien kesken ja toivotamme uudet kollegamme lämpimästi tervetulleiksi Rejlers-tiimiin.” 

Patrick von Essen, toimitusjohtaja, Neste Engineering Solutions:
“Neste Engineering Solutionsin strateginen rooli on mahdollistaa Nesteen tavoite tulla uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen globaaliksi johtajaksi. Se edellyttää, että meillä on hyviä strategisia kumppaneita, jotka tukevat ja täydentävät meitä. Rejlers on vahva toimija pohjoismaisilla markkinoilla ja olemme jo pitkään tehneet yhteistyötä keskenämme. Rejlersillä ja niillä yli 300 kokeneella ammattilaisella, jotka siirtyvät kaupan myötä Rejlersin palvelukseen, on jatkossa erittäin tärkeä rooli Nesteen tarpeiden edelleen toteuttamisessa.”

Danske Bankin Corporate Finance on toiminut Rejlersin taloudellisena neuvonantajana hankinnan yhteydessä.

Lue Rejlers-konsernin englanninkielinen tiedote tästä.

Lue Nesteen tiedote tästä.

Lisätiedot:
Viktor Svensson, toimitusjohtaja, Rejlers Group, +46 70 657 2026, viktor.svensson@rejlers.se
Seppo Sorri, toimitusjohtaja, Rejlers Finland, +358 44 574 5034, seppo.sorri@rejlers.fi