Rejlers luomassa kestävää yhteiskuntaa

Rejlers Finland Oy on mukana ROTI 2021-työssä arvioimassa rakennetun omaisuuden tilaa. Rejlersin asiantuntijana ROTI-ryhmässä toimii tekniikan tohtori Kirsi Hautala.

(English version below)

ROTI 2021 tulosjulkistus järjestettiin tänä vuonna webinaarina 18.2., jossa tulokset luovutettiin valtioneuvostolle, kuntaministeri Sirpa Paateron ottaessa ne vastaan. ROTI 2021 -hankkeessa nostettiin erityisesti esiin kaupunkien merkitystä talouden ja innovaatioiden moottoreina sekä kiertotalouden edistäjinä.

ROTI koostuu yli 100 jäsenestä edustaen laajasti koko rakennetun ympäristön kenttää ja sen toimijoita. Asiantuntijapaneeleissa arvioidaan rakennetun omaisuuden tilaa ja kehitystä.  ROTI toteutetaan joka toinen vuosi ja se on toiminut vuodesta 2007 lähtien. Rahoittajina toimii 3-5 ministeriötä tai valtion virastoa sekä noin 15 alan järjestöä.

Tutustu tuloksiin:

ROTI 2021 - RIL

 

******

Rejlers involved in creating a sustainable society

Rejlers Finland Oy is involved in the ROTI 2021 - a system developed for assessing the condition and development of built property. Kirsi Hautala, D.Sc. (Tech) from Rejlers, acts as an expert member of the ROTI team. The ROTI 2021 results were announced this year as a webinar event on 18th February. The results were handed over to the Finnish Government, and they were received by Sirpa Paatero, Minister of Local Government. The ROTI 2021 project highlighted the importance of the cities as engines of the economy and innovation, as well as promoters of the circular economy.

ROTI is comprised of more than a hundred members, widely representing the entire field of the built environment and its operators. The panels of experts assess the condition and development of the built property. ROTI has been executed every two years since 2007. ROTI is funded by 3-5 ministries or government offices, and about 15 organizations of the industry.

****