Rejlers ja Elenia tutkivat uusia sähköverkon kunnonvalvonnan menetelmiä

Rejlers Finland Oy ja Elenia Oy tutkivat, kuinka drone- ja sensoriteknologia voi tehostaa sähköverkon kunnonvalvontaa. Kenttäpäivien aikana tuotettu aineisto luo projektin jatkamiselle lupaavan perustan.

Käynnissä olevassa tutkimusprojektissa Rejlers Finland Oy ja Elenia Oy tutkivat muun muassa ääneen perustuvien mittausten ja drone-teknologian hyödyntämistä sähköverkon kunnonvalvonnassa. Tutkimuksessa selvitetään kunnonvalvonnan tavoitteita ja nykyisiä menetelmiä sekä pohditaan, kuinka nykyaikaisella drone- ja sensoriteknologialla voitaisiin tehostaa kunnonvalvonnan prosesseja.

Tutkimuksen ohella projektiin kuuluu kenttätyöskentelyä Elenian verkkoalueella. Kahden kenttäpäivän aikana selvitettiin käytännön testein, kuinka erilaisia drone-koptereita voidaan hyödyntää pienjänniteverkon kuva- ja laserkeilausaineiston keräämisessä. Kerättyä materiaalia pystyttiin analysoimaan alustavasti jo kenttäpäivän aikana ja tulokset vaikuttivat lupaavilta.

Dronepäivien lisäksi kenttätyöskentelyyn on sisältynyt eri sähköverkon komponenttien kuvaamista akustisella kameralla, jolla on tavoitteena löytää mahdollisesti vikaan johtavia rakenne- ja valmistusvikoja. Erilaisissa sääolosuhteissa suoritettujen testien perusteella akustisella kameralla on paljon potentiaalia kehittyä tulevaisuuden työkaluksi sähköverkon kunnonvalvontaan.

Käytännön testejä on toteutettu yhteistyössä Geotrim Oy:n ja Noiseless Acoustics Oy:n kanssa. Kerätyn pistepilvi- ja valokuvamateriaalin sekä akustisella kameralla otettujen kuvien analysointi ja saatujen tulosten pohdinta jatkuvat projektissa hyvässä yhteistyössä Elenian kanssa.

Sää suosi Elenian, Rejlersin ja Geotrimin henkilöitä kenttäpäivien aikana. Katso videolta kuvakooste kenttäpäivän tapahtumista!