Rejlers Finlandille tietoturvajohtamisesta ISO 27001 -sertifikaatti

Rejlers Finlandille on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti yhtiön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästä. Sertifikaatti kattaa koko Suomen toiminnot.

(English text below)

- Haluamme olla asiakkaille ja sidosryhmillemme luotettava kumppani ja Rejlersillä näemme, että tietoturva on tässä keskeisessä roolissa, sanoo Atte Saarnela, joka vastaa Rejlers Finlandin ICT:stä.

Johtamisjärjestelmä ohjaa tietoturvakäytäntöjä, joilla hallitaan tietoturvaan liittyviä riskejä ja parannetaan jatkuvasti toimintaa.

- Nyt ISO 27001:2013 -sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä tulee näkyä meillä arjessa tietoturvallisena työkulttuurina, toimintatapoina, ohjeistuksina ja koulutuksina. Jokainen rejlersiläinen luo tietoturvallista ympäristöä joka päivä.

Rejlers-konsernilla on ennestään sertifikaatit ISO 9001:2015 laatujohtamisesta ja ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmästä. Lisäksi Rejlers Finlandilla on ISO 45001:2018 -sertifikaatti työturvallisuuden ja työterveyden johtamisesta kaikilla paikkakunnilla.  

 

ISO 27001 information security certificate for Rejlers Finland

Rejlers Finland has been granted the ISO 27001 certificate for its information security management system. The certificate covers all the Finnish operations.  

We want to be a trusted partner for our customers and other stakeholders and see that information security is crucial for this,” says Atte Saarnela, heading ICT at Rejlers Finland.

The information security management system steers information security practice and guides how to handle risks related to information security as well as continuously develop operations from security perspective.

“The now certified management system should be visible in our day-to-day business in a security-oriented culture, ways of working, guidance as well as trainings. Everyone at Rejlers contribute to a secure environment every day."

The Rejlers Group is from before certified with ISO 9001:2015 for quality management and ISO 14001:2015 for its environmental management system. In addition, Rejlers Finland has got the ISO 45001:2018 certificate for occupational health and safety management systems.