Planetcon Oy osaksi Suomen Rejlersin Rakentamisen toimialaa

Rejlers Finland Oy on vahvistanut talotekniikan osaamistaan ja ostanut Planetcon Oy:n koko osakekannan 1.10.2020 tehdyllä yrityskaupalla. Osakekaupan myötä Planetcon siirtyy Rejlersin tytäryhtiöksi Rakentamisen toimialalle, Rejlers PM Talotekniikka –liiketoimintaan.

(English version below)

Planetcon Oy on jyväskyläläinen, vuonna 2000 perustettu yritys, joka on erikoistunut talotekniikan asiantuntija- ja rakennuttajapalveluihin.  Yrityskaupalla Rejlersin Rakentamisen toimialan palvelutarjoama monipuolistuu entisestään, kun taloon astuu ammattitaitoinen joukko talotekniikan huippuasiantuntijoita.

”Noin 20 henkilön Planetcon on kasvun vaiheessa, jossa toiminnan kehittäminen vaatii merkittäviä ponnistuksia ja investointeja; tähän saamme hyvää tukea Rejlersiltä meidän nykyiselle ja tulevalle henkilöstölle.” sanoo Jari Vekkeli, Planetcon Oy:n toimitusjohtaja.

 

Ison talon asiantuntijuutta pienen toimijan ketteryydellä

”Rejlersin talotekniikan suunnittelun osaaminen ja kokemus syventävät Planetconin osaamista talotekniikan rakennuttamis -ja asiantuntijapalveluissa. Samalla asiakkaat ja oma henkilökuntamme pääsevät nauttimaan isomman talon eduista, mutta pienen toimijan joustavuudesta”, sanoo Vekkeli tyytyväisenä.

Rejlers saa vahvistusta etenkin Jyväskylän, Tampereen ja Turun alueille, joilla Planetcon on toiminut tähänkin asti. Rejlersin Rakentamisen toimialalle muodostuu samalla uusi liiketoiminta-alue, Rejlers PM Talotekniikka, jonka ytimen muodostavat Planetconin asiantuntijat.

”Haemme kasvua niin nykyisillä paikkakunnillamme kuin laajentamalla toimintaamme maantieteellisesti etenkin pääkaupunkiseudulle.” toteaa Vekkeli.

 

Kokonaisvaltaisempaa palvelua kattaen koko kiinteistön elinkaaren

Nyt toteutuva yrityskauppa on osa Rejlersin strategian mukaista suunnitelmaa.  Rakentamisen toimiala on Rejlers-konsernin yksi neljästä toimialasta ja tavoitteena on pitää toimialat hyvässä keskinäisessä tasapainossa. Tämä edellyttää voimakasta kasvua myös Rakentamisessa.

”Rejlersin strategian mukaisesti haluamme monipuolistaa tarjontaamme niin nykyisiä suunnittelupalvelujamme vahvistamalla kuin laajentamalla tarjontaa myös talotekniikan rakennuttamisen ja valvonnan asiantuntijatehtäviin sekä kuntotutkimuksiin. Planetcon tuo meille tähän oivan lisän ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisempia palveluita.” sanoo Kirsi Hautala, Rejlersin Rakentamisen toimialajohtaja.

 

Yhteyshenkilöt

Rejlers Finland Oy. Rakentamisen toimialajohtaja Kirsi Hautala, kirsi.hautala@rejlers.fi  +358 408 455 481

Planetcon Oy. Toimitusjohtaja Jari Vekkeli, jari.vekkeli@planetcon.fi  +358 40 564 9055

Rejlers yritysfaktat

Rejlers on insinööripalveluja tarjoava yritys, joka toimii Suomessa osana kansainvälistä Rejlers-konsernia. Luomme palveluita yhdistämällä insinööritaidon huippuosaamisen uusimpiin teknologioihin. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 73 miljoonaa euroa. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa. www.rejlers.fi

 

Planetcon yritysfaktat


Planetcon Oy on Suomen johtavia talotekniikkaan erikoistuneita valvontayrityksiä, joka vastaa

rakennushankkeessa eri vaiheiden ja kokonaisuuksien hallinnasta. Planetcon tarjoaa asiakkailleen taloteknistä rakennuttamista ja valvontaa, kuntoarvioita- ja tutkimuksia, energia- ja sisäilmaratkaisuja sekä mittauspalveluja. Valvomme tilaajan, kiinteistönomistajan sekä käyttäjän etuja tarvittaessa koko rakennuksen elinkaaren ajan. Planetcon huolehtii, että rakennuksen tekniset järjestelmät ovat tavoitteiden, suunnitelmien ja määräysten mukaisia ja että ne myös toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Planetcon Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli noin 2,3 miljoonaa euroa ja se työllistää lähes 20 henkilöä. www.planetcon.fi

 

*****

Planetcon Oy is now a part of Rejlers Finland Oy’s Buildings division

Rejlers Finland Oy has strengthened its expertise in technical building services, and acquired the entire share capital of Planetcon Oy, in a company acquisition made on October 1, 2020. With this share transaction, Planetcon will continue to operate as a subsidiary of Rejlers in Buildings division, within the business area of Rejlers PM Technical building services.

Planetcon Oy is a Jyväskylä-based company founded in 2000, whose expertise lies in building services engineering and contractor services. This acquisition will further diversify Rejler’s services of the Buildings division as more than a dozen top experts in building services join us.

”Planetcon with its about 20 people is in a phase of growth, and the development of operations requires significant effort and investments. Now we get great support from Rejlers for our current and future staff” says Jari Vekkeli, CEO of Planetcon Oy.

The expertise of a big company, the agility of a smaller operator

”Rejlers’ expertise and experience in the technical building services deepen Planetcon’s expertise in building construction contracting. At the same time, the customers and our employees get to enjoy the benefits of a larger company, and the flexibility of a small operator” says Vekkeli.

Rejlers strenghtens its operations especially in the areas of Jyväskylä, Tampere and Turku. Planetcon as well has been operating in these locations. At the same time, a new business area, Rejlers PM – Technical building services, will be formed, the experts in Planetcon being the core of this business.

”We are seeking growth both in our current locations and by expanding our operations geographically, especially in the Helsinki metropolitan area”, says Vekkeli.

 

More comprehensive service covering the entire life cycle of the property

This acquisition is complying with Rejlers' strategic plan. Buildings is one of the four divisions of Rejlers Group, and the goal is to keep the divisions in good mutual balance. This requires strong growth in Buildings.

”In line with Rejlers’ strategy, we want to diversify our offering, both by strengthening our existing engineering services and by expanding our offering to include the expertise in construction contracting and supervision, as well as condition surveys. Planetcon brings us a great contribution to this, and we are able to offer our customers even more comprehensive services”, says Kirsi Hautala, Vice President, Buildings.

 

Contacts

Rejlers Finland Oy. Kirsi Hautala, Vice President, Buildings, kirsi.hautala@rejlers.fi  +358 408 455 481

Planetcon Oy. Jari Vekkeli, CEO, jari.vekkeli@planetcon.fi  +358 40 564 9055

 

*****

 

Rejlers company facts

Rejlers is an engineering services company that operates in Finland as a part of the international Rejlers Group. We create services by combining top engineering know-how with the latest technology. Rejlers offers its customers digital service and project solutions as well as consulting services in the fields of industry, energy, construction and infrastructure. The turnover for Rejlers Finland was approximately 73 million euros in 2019. The Finnish operations started in Mikkeli in 1980. Currently, Rejlers operates in 20 locations in Finland and employs nearly one thousand experts. www.rejlers.fi

 

Planetcon company facts

Planetcon Oy is one of the leading supervision company spcializing in technical building services in Finland. In the execution of a construction project, we are responsible for managing the various phases and entities. We supervise the interests of the customer, the property owner and the user throughout the life cycle of the building, if necessary. We ensure that the technical systems of the building are in line with the targets, plans and regulations, and that they are functioning in the best possible way. Our services include technical building construction and supervision, condition assessments and surveys, energy and indoor air solutions, and measurement services. Planetcon Oy’s revenue in 2019 was approximately 2,3 MEUR, and the company employs about 20 people. www.planetcon.fi