Niko Räsänen haluaa saada Rejlersin dronepalvelut lentoon

Asiantuntija Niko Räsänen vastaa Rejlersillä dronetoiminnasta. - Tavoitteenani on tehdä Rejlersin ”ilmavoimista” maan tunnetuin ja luotettavin. Rejlers tarjoaa dronepalveluita osana suunnittelu- ja konsultointitoimintaa sekä erillisinä palveluina energian-, infran-, rakentamisen- ja teollisuuden toimialoille.

Dronetoiminnan rinnalla Niko Räsänen toimii Rejlersillä asiantuntijana Sähköverkot-yksikössä. Tehtäväkenttään kuuluu sähköasemien ja voimajohtojen suunnitteluprojekteja, tietomallikoordinointia ratahankkeissa ja erilaisia tutkimus ja kehityshankkeita.

- Hain Rejlersille tekemään diplomi-insinöörin lopputyötä keväällä 2017 ja tulin valituksi. Siitä se lähti. Työ on jatkunut sen jälkeen Rejlersillä projekti-insinöörinä ja asiantuntijana.

Räsäsen työ on ollut alusta lähtien hyvin vaihtelevaa. Dronelaitteiden pariin hän päätyi jo työrupeamansa alussa.

- Kaikki alkoi oikeastaan jo dippatyön aikaan. Silloin tutkittiin hyvin monipuolisesti uusia teknologioita ja niiden hyödyntämistä IoT:sta droneihin. Siellä sitten todettiin, että droneista on, ja tulee olemaan meidän työssä todella paljon hyötyä, joten lähdettiin lisäämään osaamista ja myöhemmin myös laitteita toiminnan tueksi.

- Käytännössä näin silmissäni jo tuolloin Rejlersin tarjoamat uudet dronepalvelut ja dronen hyödyt oman toiminnan tehostamiseen.

Toimiala- ja droneosaaminen samalla miehellä

Räsänen kertoo, että dronen hyödyt tulevat esiin erityisesti tilanteissa, joissa kohteet ovat korkealla tai muuten vaikeasti saavutettavissa tai niihin pääseminen on vaarallista. Asioiden katsominen ilmasta tuo myös uuden ulottuvuuden kokonaisuuksien hahmottamiseen.

Dronea voidaan hyödyntää erilaisissa tarkastustehtävissä, työmaan edistymisen seurannassa tai vaikka korkealla olevien kohteiden kunnon seurannassa.

- Lisäksi dronea käytetään meillä paljon suunnittelun lähtöaineiston keräämisessä, jolloin saadaan tarkkaa 3D-pistepilviaineistoa olemassa olevista kohteista. Näin suunnittelussa voidaan huomioida tarkasti erilaiset suojaetäisyydet ja muut turvallisuusnäkökulmat sekä varmistaa uusien kohteiden hyvä rakennettavuus.

Lentotehtäviä suoritetaan ympäri Suomea.

- Tarjoamme esimerkiksi sähköverkkoyhtiöille vianpaikannuspalvelua ja ilmajohtoverkon kunnossapitotarkastuksia sekä sähköasemien ja voimajohtojen kartoituksia.

- Teollisuuskohteissa palvelutarjontaamme kuuluu esimerkiksi olemassa olevien rakenteiden kuvaaminen ja tilavarausten tai kunnon kartoittaminen.

Rejlersin ”ilmavoimiin” kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta dronepilottia. Pilotit toimivat päätyössään sähköverkkojen tai –asemien suunnittelijoina sekä esimerkiksi sähkö- ja rataverkon työmaavalvojina tai rakennuttajina.

- Kaikki dronepilottimme ovat eri tekniikka-alojen asiantuntijoita, jotka ovat lisäksi kouluttautuneet dronetoimintaan. Näin meillä on vankka toimialaosaaminen suorittamiemme lentotehtävien osalta.

EU:n uusi asetus vaatii dronepilotit rekisteriin

Koko EU:n dronelennättämisen yhtenäistävä asetus tuli voimaan viime vuoden lopussa. Kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe.

Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne dronejen käyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä droneja.

Niko Räsäsen vastuulla on, että Rejlersin dronepilotit ovat koulutettuja ja perehdytettyjä sekä käytettyihin laitteisiin että lainsäädäntöön ja ymmärtävät dronetoiminnan vaatimukset. Hän toteaa, että Rejlersin dronetoimintaan sääntelyn muuttuminen vaikuttaa vain vähäisesti.  

- Rejlers on tehnyt jo aiemmin Traficomille ilmoituksen droneoperaattorina toimimisesta ja olemme noudattaneet kaikessa toiminnassa kansallista ilmailumääräystä OPS M1-32. EU:n toimeenpanoasetuksen myötä Rejlers rekisteröityi uuden sääntelyn mukaiseksi toimijaksi ja kaikki pilottimme tulevat suorittamaan vähintään A1/A3-luokan teoriakokeen.

- Uuden sääntelyn mukaiset droneluokat sekä kategoriat vaativat toki piloteilta kouluttautumista, mutta turvallisen toiminnan perusvaatimukset pysyvät hyvin pitkälti ennallaan.

Käyttö laajenee varmasti

Niko Räsänen on varma, että dronejen käyttö tulee lisääntymään merkittävästi tulevaisuudessa jokaisella elämän ja teollisuuden osa-alueella. Vähäpäästöisyys ja hiljaisuus varsinkin kaupunkiympäristöissä kannustaa niiden käyttöön niin tavaroiden toimittamisessa kuin erilaisissa tarkastus- ja kartoitustehtävissä.

- Laitteet kehittyvät, akkukäyttöisten laitteiden toiminta-ajat pitenevät edelleen ja droneissa käytettävät sensorit kevenevät ja halpenevat, jolloin hyvin edistyksellisetkin teknologiat tulevat yhä useamman saataville.

- Myös lainsäädäntö tulee seuraamaan, tosin viiveellä, laitteiden kehitystä, jolloin laitteiden käyttömahdollisuudet ja –sovellukset tulevat laajenemaan, esimerkiksi vapaammin suoritettavien näköyhteydettömien lentojen muodossa, Räsänen toteaa.

Osaamisen kehittämistä myös henkilökohtaisella tasolla

Työssään Räsänen innostuu erityisesti uusien teknologioiden sekä työkalujen hyödyntämisestä ja Rejlersin liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä niiden avulla. Dronet ovat yksi esimerkki Räsästä inspiroivasta teknologiasta.

- Sähkö ja sen parissa työskentely on myös kaikkiaan hyvin lähellä sydäntäni, sillä näen sen vahvasti nykyaikaisen ja energiatehokkaan yhteiskunnan mahdollistajana ja kehittäjänä.

Räsänen on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri. Hän on valmistunut 2017 Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT).

- Lukion jälkeen pohdin kovasti, mitä haluaisin tehdä isona, eikä siitä ollut minulla oikeastaan mitään hajua. Matematiikka ja fysiikka kuitenkin olivat vahvuuksiani, joten etsin sopivaa koulutusta teknillisistä yliopistoista.

- Jostain syystä LUT valikoitui kouluksi. Sitten vedin pitkää tikkua energiatekniikan ja sähkötekniikan välillä. Päädyin lukemaan sähkötekniikkaa, enkä ole katunut.

Ennen Rejlersiä Räsänen on ollut kesätöissä muilla aloilla ja LUTilla tutkimusavustajana, mutta varsinaisen työuransa hän aloitti Rejlersillä. Neljän vuoden kokemuksella hän kehuu työnantajaansa. Räsäsen mukaan Rejlersillä on tuettu todella hyvin osallistumista erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin, jotka ovat tukeneet hyvin Räsäsen työtehtäviä Rejlersin toiminnan ja palvelutarjonnan kehittämisessä.

Tutkimus- ja kehitysnäkökulmat ovatkin kulkeneet mukana kaikissa tehtävissä.

- Olen päässyt tekemään myös mielenkiintoisia asiakasprojekteja ja kerryttämään omaa osaamistani varsinkin teknologisesta näkökulmasta. Työnantajana Rejlersissä on parasta, että yrityksessä luotetaan työntekijään ja annetaan vapautta hallita omaa työn tekemistä.

- Täällä on hyvin kannustava asenne osaamisen kehittämiseen.

Jos Räsänen saisi valita uransa ja alansa uudestaan, hän valitsisi tismalleen samoin.

- Lyhyesti, kyllä! Jalat pidän tiukasti maassa, mutta tavoitteet pitää olla korkealla.

 

Niko Räsänen asuu Kuopiossa avovaimon ja kissan kanssa kerrostalokolmiossa Kallaveden äärellä. - Luonto on lähellä, se on itselleni tärkeää. Betoniviidakko ei ole minun juttuni. Vapaa-ajalla pelaan salibandya, hiihdän tai käyn kuntosalilla. Syksyisin vietän paljon aikaa eränkäynnin lomassa.