”Kestävä kehitys tulee nähdä mahdollisuutena kehittää toimintaa”, sanoo Rejlersin kestävän kehityksen päällikkö

Rejlers on työskennellyt aktiivisesti yhteiskunnan kehittämisen parissa jo 80 vuoden ajan. Viime vuonna Rejlers liittyi vetyklusteriin ja YVA ry:n kannatusjäseneksi sekä on viime vuosina aktiivisesti rekrytoinut riveihinsä lisää kestävän kehityksen palveluiden asiantuntijoita. Kehitystyö jatkuu, ja tämän vuoden alusta lähtien Rejlersin kestävän kehityksen palveluja on ollut mahdollista tilata myös verkkokaupasta.

Kestävän kehityksen innovointipäivä palvelumuotona ei ole Rejlersillä uutta, vaan se on vetänyt innovointipäiviä yrityksille ja kunnallisille toimijoille jo muutaman vuoden ajan. Verkkokaupan myötä asiakkailla on mahdollisuus löytää kyseinen palvelu nyt entistä helpommin.

- Innovointipäivä aiheena soveltuu verkkokauppaan erinomaisesti sen menetelmän luonteen ja toteutustavan vuoksi; se on sovellettavissa yrityksille liiketoiminta-alasta riippumatta, sanoo Rejlersin kestävän kehityksen päällikkö Suvi Veräjänkorva. - Meillä on paljon erilaista osaamista ja monet meidän projektit ovat osa toimia kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Kestävää kehitystä neljän liiketoimintayksikön voimin

Rejlers Finland koostuu neljästä toimialasta, joita ovat Teollisuus, Rakentaminen, Energia ja Infra. Kaikki neljä liiketoimintayksikköä toimivat kestävän kehityksen parissa aktiivisesti.

- Energia-liiketoimintayksikkö toimii uusiutuvan energian tuotannon parissa ja Rakentamisen puolella viedään eteenpäin energiatehokkuutta ja erilaisia kestävämpiä rakentamisen Smart Buildings -ratkaisuja. Teollisuudessa toimimme projekteilla, joiden avulla asiakkaamme pystyvät muuttamaan tuotantonsa hiilineutraaliksi mm. polttoainemuutoksin, parantamaan energiatehokkuuttaan, vähentämään vesien kulutusta ja luomaan uutta kestävää teollisuutta kuten erilaiset Power-to-X –hankkeet, Veräjänkorva luettelee.

Innovointipäivässä keskitytään johonkin tiettyyn liiketoiminta-alueeseen tai projektiin, jonka avulla asiakas pystyy lisäämään tietämystä kestävästä kehityksestä ja siten saada uusia mahdollisuuksia menestykselliseen liiketoimintaan.

- Kestävän kehityksen innovointipäivä soveltuu alasta riippumatta yritysten ja kuntien lisäksi myös erilaisille yhteisöille, kuten oppilaitoksille. Ajatuksena on tuoda tietoutta kestävän kehityksen teemoista ja mitä ne konkreettisesti tarkoittavat yrityksen toiminnassa, sanoo Veräjänkorva.

- Moni voi ajatella kestävän kehityksen vain rajoittavan toimintaa, mutta itse asiassa ne tulee nähdä mahdollisuutena kehittää omaa toimintaa ja saada uutta liiketoimintaa, Veräjänkorva huomauttaa.

Veräjänkorva suosittelee innovointipäivää myös oppilaitokselle.

- Innovointipäivästä on hyötyä myös opiskelijoille ja opettajille tulevaisuuden työn tarpeiden konkretisoitumisena, oman toiminnan arvioimisessa ja mahdollisesti sen terävöittämisessä kestävämpään suuntaan, sanoo Veräjänkorva.


Innovointipäivä kirkastaa ja konkretisoi tavoitteet

Tyypillisimpiä kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä, joihin yritykset useimmiten kaipaavat tukea, on Veräjänkorvan kokemuksen mukaan useita.

- Kestävä kehitys nähdään usein abstraktina tai liian laajana kokonaisuutena, että sitä voi olla hankala konkretisoida. Toisena asiana nousee asiasta kertominen; vaikka toimittaisiin kestävästi tai jonkun projektin avulla tavoitellaan vastuullisia ratkaisuja, niiden toimien konkretisoiminen ja niistä viestittäminen ei ole aina helppoa. Vaikka tavoite on saavuttaa vastuullinen lopputulos jollain projektilla, asiakas saattaa jäädä miettimään, että ”Toimimmeko oikeasti kestävästi?” tai ”Onko meidän toiminta vastuullista?”

- Innovointipäivän kohde voi olla myös projekti, jolloin voidaan tarkastella ja varmistaa, että projektilla tehdään oikeita ratkaisuja sekä raportoidaan ne, Veräjänkorva selventää.

Innovointipäivä on jaettu kahteen osaan: yleisempään kestävän kehityksen teemoja esittelevään osaan ja työpajaan. Yleiseen osaan voi osallistua myös koko henkilökunta.

- Työpaja on intensiivinen ja keskusteleva osio, johon on tarkoitus osallistua liiketoimintaa kehittävät henkilöt, HR:n ja viestinnän edustaja(t) ja ylemmän johdon edustaja. Tarkoitus on myös viestiä toimenpiteistä ja tavoitteista henkilöstölle ja ulospäin eri sidosryhmille.

Innovointipäivän jälkeen asiakas saa kirjallisen raportin ja lisäksi pidetään erillinen palautetilaisuus yrityksen edustajien kanssa.

- Päivän aikana nykyinen toiminta kestävään kehitykseen liittyen kirkastuu ja myös tulevat tavoitteet konkretisoituvat. Itse koulutuksen lisäksi asiakkaalle lisäarvoa tuo raportti, toimenpidesuunnitelma ja keskustelut ulkoisen asiantuntijan kanssa, Veräjänkorva sanoo.


Onnistuneesti kohti kestäviä ratkaisuja

Innovointipäivä perustuu YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteisiin kohti kestävämpää maailmaa.

- Vaikka tavoitteet ovat globaaleja ja voi tuntua, ettei yksilö voi tehdä mitään niin isoille asioille, kaikki voi kuitenkin tehdä jotain omalta osaltaan, Veräjänkorva muistuttaa.

- Kuluttajana omilla kulutuspäätöksillä voimme jokainen vaikuttaa. Yrityksillä ja yhteisöillä, kuten kunnilla ja yhdistyksillä on myös omat mahdollisuutensa ja myös velvollisuutensa tehdä kestäviä ratkaisuja omalla toiminta-alueellaan. Suomella on tavoitteena hiilineutraalisuus ja siinä esimerkiksi lämmityksellä ja liikenteellä on iso rooli.

Veräjänkorvan mukaan lisääntynyt fokus kestävään kehitykseen on loistava liiketoimintamahdollisuus jokaiselle yritykselle.

- Se on tapa ennakoida tuleviin vaatimuksiin ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnan muutokseen. Kestävän kasvun luominen mahdollistuu, kun vastuullisuuden ja liiketoiminnan arvon välinen yhteys selventyy, toteaa Veräjänkorva lopuksi.

***

Lisää Rejlersin kestävän kehityksen palvelusta verkkokaupassamme www.rejlerswebstore.fi