Kari Kanninen kehittämään kiertotalouden ja uusiutuvien raaka-aineiden hankkeita Rejlersin Teollisuus-liiketoiminnassa

Kari Kanninen on nimitetty kiertotalouden ja uusiutuvien raaka-aineiden Vice Presidentiksi teollisuuden toimialalle. Kanninen aloitti tehtävässään 1.11.2023.

(English version below)

Kanninen siirtyi Rejlersille Nesteeltä, missä hän on viimeksi toiminut liiketoimintayksikön johtajana Neste Engineering Solutionsilla. Kanninen on työskennellyt Nesteellä kaikkiaan noin 15 vuotta, muun muassa pääsuunnittelijan roolissa ja asiakkuuksien kehittämisessä. Lisäksi hänellä on kokemusta laatu- ja kehittämistehtävistä ABB Marinelta. Rejlersillä Kanninen vastaa kiertotalouden ja uusiutuvien raaka-aineiden projekteista ja asiakkuuksista.

– Teknologian kehitys avaa uusia mahdollisuuksia ratkaista aikamme haasteita kiertotalouden keinoin. Suomessakin kiertotalouteen on suunnitteilla mielenkiintoisia investointeja, joille yritykset tarvitsevat kokonaistoimittajaa. Näen tässä Rejlersin osalta monia mahdollisuuksia. On hienoa päästä mukaan Rejlersin tiimiin kehittämään yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, Kanninen sanoo.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Karin mukaan ja johtamaan teollisuudelle tärkeää liiketoimintakokonaisuutta. Karin monipuolinen kokemus teollisuuden vaativista suunnittelu- ja projektitoimituksista sekä myynti-, että asiakashallintatehtävistä vahvistaa meitä ja luo vahvan perustan strategiamme toteuttamisessa, toteaa Teollisuus-liiketoiminnan johtaja Samuli Kyttälä.

Kari Kannisella on aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä rejlersläisten kanssa niin Suomessa kuin Ruotsissa.

– Rejlersillä on ketterä ja kyvykäs organisaatio sekä hyvä can-do-meininki. Haluan olla mukana tukemassa yhtiötä sen kasvussa ja uuden liiketoiminnan rakentamisessa, hän kiteyttää.

Rejlers tavoittelee yhä vahvempaa asemaa teollisuuden ratkaisutoimittajana ja asiakkaidensa tärkeänä strategisena kumppanina toimialan murroksessa ja vihreässä siirtymässä. Marraskuun alusta lähtien yhtiön teollisuuden toimialalla toimii viisi segmenttiä: kemikaali-, lääke ja elintarviketeollisuus, kaivos- ja metalliteollisuus, teknologiateollisuus, kiertotalous ja uusiutuvat raaka-aineet sekä yleishyödylliset palvelut.

 

Kari Kanninen to develop Circularity and Sustainable feedstocks projects in Rejlers' Industry business

Kari Kanninen has been appointed Vice President of Circularity and Sustainable feedstocks for the industrial sector. Kanninen started in his position on November 1st, 2023.

Kanninen joined Rejlers from Neste, where he has most recently worked as a business unit manager at Neste Engineering Solutions. Kanninen has worked altogether about 15 years at Neste, for example as a chief engineer and in developing customer relationships. He also has experience in quality and development work at ABB Marine. At Rejlers, Kanninen is responsible for projects and customers in Circularity and Sustainable feedstocks.

– The development of technology opens up new opportunities to solve challenges of our time by means of circular economy. Interesting investments are planned in this field also in Finland, and companies need turnkey solution providers for their projects. I see many possibilities here for Rejlers. It's great to join the Rejlers team to develop cooperation with our customers, says Kanninen.

– We are very pleased to have Kari on board to lead a business entity that is important to the industry. Kari's versatile experience in demanding engineering and project deliveries in industry, as well as in sales and customer management, strengthens us and creates a strong foundation for the implementation of our strategy, says Samuli Kyttälä, SVP Industry Rejlers Finland.

Kari Kanninen has previous experience of cooperation with Rejlers’ employees both in Finland and Sweden.

– Rejlers has an agile and capable organization, and a good can-do attitude. I want to be part of this company and support its growth and building new business, he sums up.

Rejlers is aiming for an even stronger position as an industry solution provider and as important strategic partner for its customers in the fundamental change and green transition of the industry. Since the beginning of November, the company's industrial sector has been operating on five segments: Chemicals and Life Science, Mining and Metals, Technology, Circularity and Sustainable feedstocks, and Utilities.