Kajaven käyttökeskuspalvelut Rejlersille

Sähköverkkoyhtiö Kajaven sähköjakeluverkon operointi- ja valvontapalvelut, eli käyttökeskuspalvelut siirtyvät Rejlersille. -Halusimme kumppanin valinnassa korostaa vahvaa toimialaosaamista, riittäviä resursseja ja sitoutumista kriittisen toiminnan kehittämiseen, sanoo Kajaven toimitusjohtaja Timo Jutila.

(English version below)

Perjantaina 25. helmikuuta allekirjoitetun liikkeenluovutussopimuksen mukaisesti Rejlers operoi Kajaven käyttökeskusta 1. huhtikuuta 2022 alkaen Kajaanissa. Sopimuksen kesto on neljä vuotta + kolme vuotta optiona.

Kajaven käyttökeskuksessa työskentelevät neljä henkilöä siirtyvät Rejlersille vanhoina työntekijöinä. Jatkossa keskuksessa tulee työskentelemään kaikkiaan kuudesta kahdeksaan henkilöä.

Kajave ja Rejlers ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä esimerkiksi sähköasemien ja voimajohtojen suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyen. Molemmat osapuolet pitävät yhteistyötä sujuvana.

- Tunnemme henkilöt ja verkkoalueen hyvin. Tämä antaa hyvät edellytykset käynnistää yhteistyö myös käyttökeskuspalveluiden osalta, Rejlersin sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jani Viljakainen sanoo.

Hyvä kumppani tuo lisäarvoa

Käyttökeskus suunnittelee ja johtaa sähköverkon kytkentöjä ja käyttökeskuksen työntekijät varmistavat verkon toiminnan vuorokauden ympäri.

- Meille on erittäin tärkeää, että käyttökeskus toimii kaikissa tilanteissa 24/7 ja varmistaa nopean reagoinnin sähköverkon häiriötilanteisiin, Timo Jutila sanoo.

- Uskomme, että Rejlers on sitoutunut edelleen kehittämään käyttökeskusta ja laajentamaan toimintaa tulevaisuuden sähköverkon tarpeet huomioon ottaen.

Hänen mukaansa käyttökeskuksen rooli on keskeinen häiriötilanteiden hoidossa ja hajautetun sähköntuotannon lisääntyessä.

- Tulevaisuudessa yhteiskunta on yhä sähkökriittisempi ja käyttökeskuksen tulee kyetä vastaamaan sen tuomiin haasteisiin, Timo Jutila sanoo.

- Käyttökeskuspalveluiden ulkoistaminen tuo tilaajalle suoria kustannussäästöjä. Ulkoistamisella voidaan paremmin myös varmistaa esimerkiksi poikkeustilanteiden resursointi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme kehittää myös uusia konsepteja, jotka tuovat asiakkaillemme entisestään lisäarvoa, Viljakainen toteaa.

Palveluiden markkinajohtajaksi

Rejlers tulee tekemään rekrytointeja käyttökeskustoimintaan liittyen. Tällä hetkellä Rejlersin sähköverkkojen lähes sata asiantuntijaa työskentelee Suomessa yli 20 paikkakunnalla.

- Rejlersin tavoitteena on olla sähköverkon käyttökeskuspalveluiden markkinajohtaja vuoteen 2025 mennessä, Jani Viljakainen toteaa.

- Käyttökeskuspalveluiden kehittäminen ja laajentaminen on merkittävä strateginen tavoite Rejlersille.

Rejlers tuntee erittäin hyvin suomalaiset sähköverkko- ja tuulivoimayhtiöt, joista monien kanssa se on tehnyt pitkään yhteistyötä. Muun muassa yli 60 yhtiötä Suomen noin 80 sähköverkkoyhtiöstä on ollut Rejlersin asiakkaana vuosien varrella.

- Laaja ja tuttu asiakaskunta, kasvava sähköverkkojen asiantuntijajoukkomme sekä erinomainen maantieteellinen kattavuus antavat meille erinomaiset lähtökohdat laajentaa liiketoimintaa ja jatkossa tarjoamme käyttökeskuspalveluita myös muille asiakkaille, Jani Viljakainen toteaa.

***

Yhteystiedot:

Kajave: timo.jutila@loiste.fi  +345 50 4536 016

Rejlers: jani.viljakainen@rejlers.fi +358 40 801 1659

 

***

Faktat:

Rejlers

Rejlers on insinööripalveluja vuodesta 1942 tarjoava pörssiyhtiö, joka työllistää 2500 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Arabiemiirikunnissa. Rejlers tarjoaa palveluita teollisuuden, rakentamisen, energian ja infran aloille. Suomessa Rejlers työllistää noin 1 000 työntekijää yli 20 paikkakunnalla.

Kajave Oy

Sähköverkkoyhtiö Kajave kuuluu Loiste-yhtiöihin ja se toimittaa sähköä noin 58 700 asiakkaalle Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähkönkäyttöpaikkoja on 58 700 ja tuotantokäyttöpaikkoja 600. Kajave huolehtii sähköverkkopalveluista eli sähkön toimituksesta, sähköverkon rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä näihin liittyvien palvelujen hankinnoista ja kumppanuuksista. Yhteensä Kajavella on sähköverkkoa noin 13 500 kilometriä eli yli kolme prosenttia Suomen sähköverkosta. Verkon pituudella mitattuna Kajavella on Suomen kuudenneksi suurin jakeluverkko.

 

***

Kajave network operations centre to Rejlers

The Finnish power grid company Kajave, part of Loiste Group, will outsource its network operations centre in Kajaani to Rejlers from April 1, 2022. The contract concerns four years, with a three-year option.

“In our choice of partner, we wanted to emphasize strong branch competence, sufficient resources and a commitment to develop these critical operations,” says Kajave managing director Timo Jutila.

The centre plans and leads the energy network connections and ensures the grid reliability 24/7. Kajave distributes electricity to some 58,700 customers in Kainuu and North Ostrobothnia in Finland.

“For us it is important that the centre functions in all circumstances 24/7 with fast response to fault situations in the grid,” says Jutila.

Four people, currently working at the network operations centre, move to Rejlers as part of the deal. In the future, six to eight persons will work at the centre.

“Rejlers aims to be the Finnish market leader in network operations centre services until 2025. Developing and broadening these services is a strategic target for us,” says Jani Viljakainen, heading Rejlers’ power grid business in Finland.

Rejlers knows the Finnish power grid and wind power companies very well, having served some 60 of 80 power grid companies in Finland, and had long-term partnerships with many of them over the years.

 

For further information, please contact:

Jani Viljakainen, Business Unit Director, Power Grids, Rejlers Finland, +358 40 801 1659, jani.viljakainen@rejlers.fi

Pelagia Wolff, VP Communications and Brand, Rejlers Finland, +358 50 366 0878, pelagia.wolff@rejlers.fi