Fingrid jatkaa Rejlersin kanssa kohti uudistuvia sähkömarkkinoita

Rejlers Finland jatkaa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n energiamittareiden sähköenergia- ja sähkönlaatutietojen etäluenta- ja toimituspalveluiden tuottajana. Optioiden kera uusi sopimus on tehty 2025 loppuun.

- Sähkömarkkinoille on tulossa merkittäviä uudistuksia. Yksi keskeinen on siirtyminen varttitaseeseen. Tähän valmistautuminen on myös sopimuksemme keskeinen asia, toteaa Rejlersin Mittauspalveluiden liiketoimintajohtaja Kalle Hammar.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Rejlers käynnistivät varttitaseeseen siirtymiseen kehitysprojektin 2018 ja mittauksia pilotoitiin vartissa. Nyt siirrot tuntimittauksista 15 minuutin mittausjaksoon on jo käynnistetty ja Rejlers on toteuttamassa tätä siirtoa.
- Kantaverkon energiamittareista kerätään nyt jo noin kolmannes vartin tarkkuudella, energiaselvityksen palvelupäällikkö Kaija Niskala Fingridiltä kertoo.

Kalle Hammar toteaa, että Fingrid on ottamassa varttitasemittauksia käyttöön etulinjassa.
- Olemme olleet aktiivisesti Fingridin mukana valmistelussa alusta saakka. Siirtyminen on edennyt hyvin ja Rejlers on valmistautunut tukemaan varttimittausta sekä reaaliaikaisempia mittauksia niin mittauspalveluissa kuin tiedon jatkojalostamisen palveluissa, Hammar vakuuttaa.

Rejlers ja Fingrid uusivat sopimuksen mittauspalveluista

Pohjoismaat ovat siirtymässä varttitaseeseen muun Euroopan mukaisesti. Tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli joulukuu 2020, mutta pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat suositelleet käyttöönoton siirtämistä runsaalla vuodella.

Varttitaseeseen siirrytään, sillä sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto lisääntyy samalla, kun säätökykyinen tuotanto vähenee. Mittausjaksoa on lyhennettävä muuttuvan tuotannon ja kulutuksen tasapainon säilyttämiseksi.

Mittauspalveluita yli 20 vuotta

Rejlers on toiminut mittauspalveluiden tuottajana jo yli 20 vuotta. Etäluenta ja siihen liittyvät mittaustiedon jatkojalostamiseen liittyvät palvelut ovat kehityksen painopisteenä.
- Kantaverkolle olemme tehneet energianmittauspalvelua 90-luvulta lähtien ja vuodesta 2014 olemme hoitaneet kaikki kantaverkon rajapistemittaukset. Uusi sopimus jatkaa tätä palvelua tuleville vuosille, Hammar toteaa.

Kaija Niskala toteaa, että kantaverkossa siirrettävät sähkömäärät ovat suuria ja siksi on tärkeää, että mittaus tapahtuu oikein ja mittaustiedot toimitetaan edelleen Fingridin asiakkaille hyvällä laadulla ja nopeasti.
- Kantaverkon mittaustiedoilla on olennainen merkitys sähkökaupan taseiden selvityksessä, Niskala toteaa.
- Olemme olleet Rejlersin palveluun hyvin tyytyväisiä. Rejlersillä on ammattitaitoisia osaajia, jotka ymmärtävät toimintamme merkityksen, ratkaisevat nopeasti ongelmatilanteita ja venyvät tarvittaessa. Yhteistyössä on tärkeää ennakointi ja avoimuus; ei tule väärinkäsityksiä, kun keskustellaan yhteistyön toimivuudesta puolin ja toisin avoimesti.

Myös Kalle Hammar toteaa, että yhteistyö Fingridin kanssa on ollut avointa ja suoraviivaista.
- Kun pöydän ääressä istuvat alan parhaat ammattilaiset, niin homma toimii. Pyrkimys on aina olla luotettava ja asiantunteva kumppani asiakkaillemme. Asioita pyritään ratkomaan aktiivisesti ja ajantasaisesti. Odotan, että hyvä yhteistyö jatkuu ja pystymme tukemaan kumppaniamme muuttuvan markkinan tarpeissa.

Niskala odottaa uudelta sopimuskaudelta Rejlersin kanssa tismalleen samaa.

Lisätietoja:
Kaija Niskala, palvelupäällikkö, Fingrid Oyj
kaija.niskala@fingrid.fi, 030 395 5147

Kalle Hammar, liiketoimintajohtaja, Mittauspalvelut, Rejlers Finland Oy
kalle.hammar@rejlers.fi, 050 434 4013

Rejlers Finland Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen sekä infran asiakaskunnille 19 paikkakunnalla Suomessa. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli 56,2 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on yli 700 henkilöä. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Rejlers AB työllistää yli 2100 henkilöä. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Tukholman Pohjoismaisella listalla. Rejlers Finland Oy:n kotipaikka on Mikkeli.

Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot.