Energian ja Infran kehitysjohtaja uskoo, että sama kööri pystyy aina parempaan

Lasse Kankainen nimitettiin Rejlersin Energian & Infran kehitysjohtajaksi elokuun alusta. Pesti on kokonaan uusi. Tavoitteena on varmistaa yksikön suunnannäyttäjän rooli jatkossakin. - Uskon tähän noin 250 hengen yksikköömme. Pystymme tällä samalla köörillä tekemään asioita entistä paremmin.

Lasse Kankainen on jo tuttu mies Rejlersillä. Hän aloitti sähköverkot-yksikössä 2014. Kertyneen kokemuksensa myötä hänen tehtävänä oli kehittää älyverkkoratkaisuja ja avata tuulivoiman liiketoimintaa.

- Päädyin reissuhommista Rejlersille lähinnä lasten takia, mutta samalla huomasin, että Rejlers on kyllä merkittävän hyvä työpaikka, jossa varmasti viihtyy pidempään.

Kankaisen vastuualueiksi muotoutuivat osa sähköverkkoyhtiöistä ja tuulivoimayhtiöt Suomessa.

- Tein kovasti töitä muun muassa kehittämällä uusia palveluja.

Vuonna 2018 Kankainen sai Energian ja Infran IOT ja digitalisaation palveluratkaisuihin keskittyvän tuotekehityshankkeen vedettäväksi ja ryhtyi projektin puitteissa tekemään laajemmin yhteistyötä muiden Energian ja Infran liiketoimintojen kanssa.

- Roolini muuttui pikkuhiljaa sähköverkkojen palvelupäälliköstä Energian ja Infran liiketoimintojen kehittäjäksi.

- Ehkä olen omalla työlläni lunastanut paikkani tähän uuteen tehtävääni.

 

Työhistoriasta kertyi laajaa näkemystä

Kankainen on monialainen osaaja, jonka taustasta löytyy myös kansainvälistä kokemusta.

Hän on kotoisin Savonlinnasta ja kiinnostui jo nuorena tietotekniikasta, mutta ei halunnut bittinikkariksi.

- Ajattelin että elektroniikka ja tietotekniikka ovat melko lähellä toisia. Lopulta päädyin kuitenkin Lappeenrantaan teknilliseen yliopistoon lukemaan sähkötekniikkaa ja viestintäelektroniikkaa.

Kankainen kiinnostui jo nuorena myös uusiutuvasta energiasta ja uusista energiaratkaisuista.

- Kai se oli lopulta päämääränä, että sähköinsinöörinä voisin pelastaa maailman.

Työuransa hän aloittikin Lappeenrannassa uusiutuvan energian parissa The Switchissä, jossa pääsi tutustumaan tuulivoimatekniikkaan ja uusiutuviin energiaratkaisuihin.

- Sen jälkeen olin hetken töissä uusiutuvaa energiaa rakentavassa yrityksessä ja pääsin rakennuttamaan Kalajoelle tuulivoimapuistoja. Näin käytännössä, kuinka voimajohdot, sähköasemat ja tieverkot rakentuvat isossa tuulivoimalakompleksissa. Se oli mielenkiintoista aikaa.

Samaan aikaan kun Kankainen työskenteli The Switchissä, pääsi hän mukaan yhteen Suomen merkittävimmistä uusiutuvaa energiatekniikkaa ja digitaalisia ratkaisuja tutkivaan ”Smart Grids and Energy Markets” kehityshankkeeseen.

- Hankkeessa oli mukana 24 yritystä ja 8 tutkimuslaitososapuolta. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa älyverkkoihin tarkoitettuja ratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla ja demonstroida niitä hyödyntäen suomalaista T&K infrastruktuuria.

Kyseinen hanke oli lopulta Kankaisen ponnahduslauta Rejlersille.

 

Hyödyllistä uutta ja parasta vanhaa

Uudessa roolissaan Rejlersillä Kankainen haluaa toisaalta tehdä ripeitäkin uudistuksia, mutta toisaalta pitää kiinni hyväksi koetusta vanhasta.

- Vastuullani ovat Energian ja Infran keskeisimmät kehitystehtävät ja kannattavuuden parantaminen. Energia ja Infra on luonut oman hyvän toimintakulttuurinsa, jota en halua muuttaa. Arvostan arvoja, joita edustamme.

Tärkeimmiksi konkreettisiksi tehtävikseen Kankainen näkee markkinointiviestinnän kehittämisen, asiakkuuden kehittämissuunnitelmat ja seurannan sekä palveluportfolion analysoinnin ja kehittämisen.

- Kehitysjohtajan roolissa pääsen paremmin vaikuttamaan liiketoimintojen kehitykseen ja toimintaan, sekä auttamaan liiketoimintoja. Osallistun myös isoimpiin tarjoushankkeisiin ja olen osana valmistelemassa strategisia yrityskauppoja. Jatkan edelleen myyntiä tuulivoimasektoriin ja Energian ja Infran digitaalisten Smarter-palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista.

- Lisäksi osallistun Energian ja Infran strategiatyöhön ja pyrin löytämään meille uusia liiketoimintoja ja aluevaltauksia.

 

Loistava tiimi on motivaattori

Kehitysjohtaja katsoo työssään tulevaisuuteen, mutta oppii menneisyydestä.

- Näen, että toimintaa voidaan monella tapaa tehostaa digitaalisilla ratkaisuilla ja uudet virkeät toimintatavat ovat tervetulleita ”vanhoillisille” toimialoille. Asiat eivät kuitenkaan muutu vuodessa tai kahdessa, kehittämisessä tarvitaan malttia ja pitkäjänteisyyttä.

Tulevaisuuden suhteen Kankainen on melko optimistinen.

- Teemme Suomessa melko spesiaalihommaa. Uskon ja luotan osaamiseemme nyt ja tulevaisuudessa. Meillä on mielestäni oikea suunta, kunhan pidämme arvoista ja tekemisen kulttuurista tiiviisti kiinni. Olemme luottamuksen arvoinen toimija Suomessa.

Kankaisen kanssa työskentelevä tiimi koostuu toimialajohtajasta, liiketoimintajohtajista, palvelupäälliköistä ja asiakkuuspäälliköistä. Mies kehuu porukkaansa loistavaksi.

- Ilman hyviä tyyppejä ja hyvää pelihenkeä emme olisi viime vuosina kasvaneet samaa vauhtia. Tiimimme on se keskeinen motivaattori tässä kokonaisuudessa.

- Uskon myös, että tällä samalla köörillä voimme tehdä paljon paremmin, laajemmin ja näkyvämmin hommia.

 

Hyvät tyypit pysyvät

Lasse Kankainen kehuu Rejlersiä myös työnantajana. Hänen kokemuksensa mukaan yhtiössä oikeasti välitetään ihmisestä.

- Kun aloitin Rejlersillä, Fiilikseni yrityksestä oli erinomaisen hyvä. Haluan, että kaikki henkilöt, jotka aloittavat Rejlersillä, saavat samanlaisen kokemuksen.

- Emme ainoastaan tee töitä, vaan pyrimme hyvään lopputulokseen rennossa ympäristössä. Tästä arvosta on tärkeää pitää kiinni tulevaisuudessa.

Rejlersillä halutaan myös pitää kiinni hyvistä tyypeistä ja yhtiössä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen.

- Rejlers on mahdollistanut osallistumiseni alan tapahtumiin ja koulutuksiin. Keväällä sain suoritettua johtamisen erikoisammattitutkinnon. Pyrkimyksenä on suorittaa kauppatieteiden alan opintoja seuraavan kahden vuoden aikana.

Korona on muokannut merkittävästi työn tekemisen kulttuuria myös Rejlersillä. Kankainen sekä yhtiön parituhatta työntekijää Suomessa siirtyivät yhden maaliskuisen viikonlopun aikana etätyöhön - ongelmitta.

- Aiemmin tapasin merkittävän määrän asiakkaita vuosittain ja tein kovasti myyntityötä kasvotusten. Nyt myyntityö on siirtynyt someen ja etätapaamisiin.

- Itse olen ihan tyytyväinen nykyiseen toimintamalliin. Autokuskin hommat jäävät vähemmälle ja saa keskittyä itse työn tekemiseen.

 

Vapaa-ajallaan Lasse Kankainen tykkää hikoilla. Suunnistaminen on yksi lempilajeista.

 

Unelmana oppia uutta

Työn ulkopuolella Kankainen on mielellään lastensa kanssa tai hikoilee lenkkipoluilla.

- Toistaiseksi pitää pyrkiä olemaan lasten kanssa mahdollisimman paljon, kun he ovat vielä kotona. Kyllähän perhe ja työ on elämän suola, vai miten se meni, Kankainen nauraa.

- Viime aikoina myös erilaiset rakennushankkeet ovat vieneet lähes kaiken vapaa-ajan, mutta tulevaisuudessa varmasti yhä enemmän aikaa jää mielenkiintoisille harrastuksille. Harrastan melko vapaasti kaikkea hikiliikuntaa, esimerkiksi suunnistusta ja lenkkeilyä. Lisäksi kalastus ja Saimaa ovat varmasti ne parhaat intohimon kohteet.

Kankainen asuu vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa Lappeenrannan kupeessa Lemillä, maaseudun rauhassa. Kuten suomalaisen miehen perinteeseen kuuluu, hän rakensi talon itse.

Henkilökohtaiseksi haaveeksi hän sanoo jo mainitut kauppatieteen opinnot.

- Se on seuraava haave, johon haluaisin panostaa. Toivon, että aika siihen riittäisi tulevaisuudessa.