Digitaalisista työkaluista vauhtia Fortumin käyttöön ja kunnossapitoon

Rejlers pilotoi Fortumin vesivoimalaitokseen täysin uudenlaisen tavan käyttää lisättyä todellisuutta paikantamaan IoT-antureita. Ratkaisu mahdollistaa tiedon tuomisen juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Rejlersin Accelerated Operations-ratkaisu yhdistää digitaalisen kaksosen ja reaaliaikaisen tiedon lisättyyn todellisuuteen. Vuoden 2017 aikana Fortumin vesivoimalaitokseen Oulunjoella kehitettiin lisätyn todellisuuden paikannus ja fotogrammetrialla toteutettu 3D-malli, mistä saatiin laitoskoordinaatisto sidottua lisätyn todellisuuden koordinaatistoon.

Ratkaisu mahdollistaa laitoksen PoI (Points of Interest)-pisteiden sensorien tuottaman tiedon seurannan kohteessa mobiilisovelluksen avulla, tai työpöytäversiolla laitoksen digitaalisesta mallista. Ratkaisun merkittäviä etuja ovat henkilöstön ajansäästö sekä tuottamattoman työn vähentyminen.

"Yhteistyö Rejlersin kanssa oli sujuvaa ja pilotin lopputulos onnistui yllättämään positiivisesti."
- Otso Manninen, VARPU-projektipäällikkö, Fortum

Ratkaisun tuomia etuja ovat muun muassa:

 • Ajan säästö kenttähenkilöstölle
 • Tuottamattoman toiminnan minimointi
 • Yksinkertainen käyttöliittymä, joka on helppo jalkauttaa
 • Digitalisaatio helposti lähestyttävänä ratkaisuna
 • Tieto käyttöön oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Ominaisuudet

 • RealityCapture-virtuaalimalli
 • Lisätyn todellisuuden käyttöliittymä mobiililaitteeseen, 
  työpöytäversio PC:lle
 • Point-of-Interest-datapisteet
 • IoT-värähtelyanturit
 • Kunnossapitotöiden ohjaamista/valvomista

Digitaalinen kaksonen - digitaalisen ja fyysisen maailman yhteenliittymä
Digitaalinen kaksonen on fyysisen laitteen tai järjestelmän virtuaalinen vastine. Siihen liitettyjen IoT-sensoreiden tuottaman datan avulla laitteen kuntoa, toimintaa ja tilaa voidaan tarkastella paikasta riippumatta. Lue lisää »