Bureau Veritas on myöntänyt Rejlers Finland Oy:lle ISO 45001 –sertifikaatin työturvallisuuden ja työterveyden johtamisesta

Rejlers Finland on ollut jo vuosia mukana kantamassa vastuuta turvallisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tämä näkyy Rejlersin jokapäiväisessä toiminnassa, jossa turvallisuusnäkökohdat huomioidaan sekä omassa työympäristössä että asiakkaiden kanssa toimiessa. Nyt myönnetty ISO 45001 –sertifikaatti on osoitus tästä pitkäjänteisestä työstä.

Rejlers osallistuu tuottamiensa palveluiden kautta asiakkaiden tuotteiden ja toiminnan turvallisuustason parantamiseen. Kyseessä ei ole pelkästään lainsäädännön edellyttämät perusasiat, vaan turvallisuusasioiden huomioonottaminen on olennainen osa Rejlersin palveluja.

”Tekniikan asiantuntijana voimme oikealla toiminnalla ja teknisillä ratkaisuilla vaikuttaa elinympäristön turvallisuuteen laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti. Toimimme useissa vaativissa kohteissa turvallisuuskoordinaattorina ja suoritamme erinäisiä projektivalvontatehtäviä”, sanoo Jyri Warkki, Rejlers Finlandin työturvallisuuspäällikkö.

Rejlers panostaa turvallisuusosaamiseen järjestämällä työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutuksia suurelle osalle henkilöstöä.

”Säännöllisillä turvallisuusalan koulutuksilla ja koulutusten voimassaolon seurannalla varmistamme henkilöstön pätevyyden korkean tason. Meillä on Nolla tapaturmaa –ajattelu, jota halutaan laajentaa myös työuupumuksen ehkäisyyn”, Warkki sanoo.

Työturvallisuus on tiimityötä

Bureau Veritaksen myöntämä ISO 45001:2018 –standardin mukainen sertifikaatti vahvistaa Rejlersin henkilöstön toimintaa entisestään, johdonmukaistaen ja vakiinnuttaen sisäistä työsuojelutoimintaa sekä helpottaen myös myyntiä.

”Nyt meillä on suunnitelmallinen, lakeja ja asetuksia tukeva ja tunnistava työturvallisuuden ja -terveyden ohjaamiseen mahdollistava johtamisjärjestelmä. Tämä on saavutus, joka tulee auttamaan meitä etenkin tarjoustoiminnassa, mutta auttaa samalla myös meitä itseämme kehittämään työoloja ja tapoja systemaattisesti yhä parempaan suuntaan.”, sanoo Warkki.

”Rejlersillä on avoin kulttuuri ja pyrimme säilyttämään sertifikaatin edellytykset vastedeskin hyvän ja keskustelevan työsuojelutoiminnan ja yhteistyön turvin. Työturvallisuus on tiimityötä ja tiiminä onnistuimme tässäkin saavutuksessa!” Warkki iloitsee.