Tietoa koronaviruksesta COVID-19

Arvoisat asiakkaamme, toimittajamme ja yhteistyökumppanimme

Työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme hyvinvointi ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä.

Näinä haastavina aikoina seuraamme tiiviisti koronavirus-tilanteen kehittymistä ja ryhdymme varotoimenpiteisiin varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja pystyäksemme ylläpitämään normaalia toimintaa ja toimituksia asiakkaillemme.

Rejlers on toteuttanut seuraavat ehkäisevät toimenpiteet: 

  • Kaikki ulkomaanmatkat on lopetettu.
  • Kotimaanmatkat on minimoitu, samoin kuin suurempien ihmisryhmien kokoontuminen eri paikoista ja kaupungeista.
  • Virtuaalikokoukset Skypessä, Teamsissa tai puhelimitse ovat ensisijainen valinta, aina kun mahdollista.
  • Suoritamme jatkuvia riskinarviointeja kriittisten tekijöiden tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseksi liiketoiminnan jatkuvuuden ja asiakastuen varmistamiseksi.
  • Noudatamme matkustaville työntekijöille asetettuja karanteenivaatimuksia sekä kaikkia muita neuvoja ja ohjeita kansallisilta terveysviranomaisilta. 

Edellä olevia toimenpiteitä sovelletaan niin kauan kuin tilanne sitä vaatii.

Kiitos ymmärryksestäsi ja tuestasi. Kaikkien tehtyjen toimien perusteella, olemme valmiita toimittamaan jatkuvasti erittäin päteviä teknisiä konsultointipalveluita joko paikan päällä tai etäältä erittäin kehittyneen IT-ympäristömme avulla. 

Rejlers Finland Oy


******


Information concerning the coronavirus COVID-19


Dear Clients, Suppliers and Partners,

The wellbeing and safety of our employees, as well as our clients, suppliers and partners is of utmost importance. In these challenging times we closely monitor the development of the situation concerning the Coronavirus and are taking precautionary measures to ensure business continuity and to be able to maintain normal operations and deliveries to our clients.

Rejlers has taken the following preventive measures:  

  • All travel abroad has been stopped
  • Domestic travelling has been minimised as well as gatherings of larger groups of people from different locations and cities.
  • Virtual meetings on Skype, Teams or by phone is the preferred choice wherever possible
  • We conduct ongoing risk assessments to identify critical factors and implement preventive measures to ensure business continuity and customer support
  • We follow regulatory quarantine requirements for employees who have been traveling as well as all other advice and guidelines from our respective national health authorities.

The above measures apply as long as the situation requires it. Thanks for your understanding and support.

We are, given all the actions taken, prepared to continuously deliver highly qualified technical consulting services on-site or from a distance using our very well developed IT-environment.

Rejlers Finland Oy