Rejlers toteuttamaan yhtä vaalikauden tärkeimmistä ratahankkeista

Rejlers on allekirjoittanut Väylän (Väylävirasto) kanssa merkittävän sopimuksen Kouvola - Kotka/Hamina radanparantamisesta. Rejlers tuottaa ratahankkeen rakennuttamiseen, valvontaan ja suunnitteluttamiseen liittyvät palvelut. – Olen tyytyväinen, että saatiin asiantunteva ja motivoitunut porukka toteuttamaan tätä ratahanketta, toteaa Väylän projektipäällikkö Miia Kari.

Kouvola-Kotka/Hamina -rataosuus on yksi merkittävimpiä, jollei merkittävin tavaraliikenteen rataosa Suomessa.

- Suomen vientiteollisuuden pärjääminen ja kilpailukyky ovat tapetilla. Hamina-Kotkan satamat ovat tärkeitä ja tätä rataosuutta parantamalla pystymme edesauttamaan Suomen kilpailukykyä, tilaajana toimiva Väylän projektipäällikkö Miia Kari toteaa.

Kouvola-Kotka/Hamina -rataosuus on rakennettu aikanaan pehmeikköjen päälle ja raskas tavaraliikenne on ajan mittaan kuluttanut radan rakenteen huonoon kuntoon. Perusparannusta kaipaava rata saa hankkeen myötä muun muassa uuden päällysrakenteen, vaihteet ja tunnelien ja siltojen tarvittavat uusinnat ja korjaukset. Perusparannusosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu kehitys- ja turvalaiteosuudet.

Miia Kari toteaa, että hankkeen rakennuttajakonsultin valinnan osalta kilpailu oli tiukka, mutta voittajaksi rankattu Rejlers oli onnistunut kokoamaan parhaan tiimin.

- Rataosuudella on paljon liikennettä ja yksivaiheista osuutta, joten töiden tarkka suunnittelu ja sidosryhmien kanssa yhteydenpito korostuvat erityisesti, Kari huomauttaa.

- Rakennuttajakonsultointiin ostetaan henkilöiden osaamista, yritys sinänsä ei ole se tärkein. Tässä hankkeessa tarvitaan erityisesti erilaisille tekniikkalajeille oikeat ammattilaiset. Rejlersin osaajat vastaavat hyvin hankkeen eritystarpeisiin.

Extrana paikallistuntemusta ja uutta teknologiaa

Projektipäällikkö Tommi Mäkelä Rejlersiltä toimii hankkeessa muun muassa turvalaiteasiantuntijana. Rataosan junan kulun turvaavien asetinlaitteiden uusinta on hankkeessa tärkeässä roolissa ja Suomen rautateillä ainutlaatuinen.

- Rataosalle hankittavissa asetinlaitteissa tullaan käyttämään Euroopassa käytössä olevia junankulunvalvontaan liittyviä järjestelmiä, joita ei Suomessa ole vielä kaupallisessa käytössä.

- Hankinnan osana toimitettavaan asetinlaitteeseen hankitaan myös koelaitteisto, jolla pyritään saamaan muun muassa junan sijaintitieto reaaliajassa järjestelmän käyttöön.

Mäkelän mukaan näin toimimalla saadaan arvokkaita kokemuksia lähitulevaisuuden muille asetinlaitehankinnoille sekä tästä hankinnasta käynnistyvälle Suomen rataverkon junien kulunvalvonnan uudistukselle.

Mäkelä toteaa vielä, että Kouvolassa sijaitsevan Rejlersin toimiston liikenneväylien asiantuntijoiden paikallistuntemus on tilaajalle arvokasta.

Samaa sanoo Rejlersin Liikenneväylien liiketoimintajohtaja Kristian Uusitalo.

- Hanke on sujuva jatke yhteistyölle, sillä Rejlers on toteuttanut kyseiselle rataosalle jo aiemmin korjausvelkahankkeen.

- Asiakkaan eduksi on, että Rejlersillä on paikallinen tuntemus kyseisestä rataosasta, Uusitalo toteaa.

Kouvola - Kotka/Hamina eli KOKOHA ratahankkeen kokonaiskustannusarvio on 98 m€ ja se ajoittuu vuosille 2019 -2025.

- Rejlersillä tuntuu olevan motivaatio kohdallaan ja paikallistuntemus on iso bonus. Olen tyytyväinen, että kisa ratkesi näin ja saadaan pian polkaistua hanke käyntiin hyvän porukan kanssa, Miia Kari toteaa.

 

*********************

Rejlers yritysfaktat
Rejlers on insinööripalveluja tarjoava yritys, joka toimii Suomessa osana kansainvälistä Rejlers-konsernia. Luomme palveluita yhdistämällä insinööritaidon huippuosaamisen uusimpiin teknologioihin. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 56,2 miljoonaa euroa. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa. www.rejlers.fi

Väylä yritysfaktat
Liikennevirasto on nyt Väylä. Liikennehallinnon uudistuksen myötä 1.1.2019 Liikennevirasto muuttui Väylävirastoksi, josta ensisijaisesti käytetään nimeä Väylä. Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.  Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta, edistäen näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.