Rejlers ja Kuopion Energia solmivat kumppanuuden

Kuopion Energia on valinnut Rejlersin mittaustiedonhallinnan palveluntuottajaksi. Solmitulla sopimuksella Kuopion Energian sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoiminnan mittaustiedonhallinta siirtyy Rejlersin vastuulle. Palvelun käyttöönotto tullaan toteuttamaan tämän vuoden aikana.

Kuopion Energia on valinnut Rejlersin mittaustiedonhallinnan palveluntuottajaksi.

- Odotamme, että saamme sopimuksen myötä hyvän kumppanin sekä tehokkuutta ja joustavuutta prosesseihimme, toteaa Kuopion Sähköverkon verkkopäällikkö Lauri Siltanen.

Rejlersin tarjoamat palvelut täyttävät myös Kuopion Energian tulevaisuuden tarpeet.

Solmitulla sopimuksella Kuopion Energian sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoiminnan mittaustiedonhallinta siirtyy Rejlersin vastuulle. Palvelun käyttöönotto tullaan toteuttamaan tämän vuoden aikana.

Rejlersin Mittauspalveluiden liiketoimintajohtaja Kalle Hammarin mukaan pyrkimyksenä on tuoda tehokkuutta energian mittaustiedonhallinnan ja tiedonvaihdon päivittäisiin prosesseihin sekä tukea asiakkaan tulevia järjestelmien muutostarpeita energiamarkkinalla.

  • Laaja palvelukokonaisuus pitää sisällään jakeluverkkojen mittaustietokanta-, mittalaitteidenhallinta-, analytiikka- ja tiedonvaihtopalveluita, Hammar ynnää.

Lauri Siltanen toteaa, että kaukolämmön osalta kyse on uudesta mittaustietojärjestelmästä ja siihen liittyvistä kehittyneistä analytiikkatyökaluista.

  • Aiemmin järjestelmä on hankittu erillisenä ja sähköverkon sekä kaukolämmön mittaustiedonhallinnan tehtävät on hoidettu omalla henkilökunnalla.

Sopimuksen myötä palvelut toteutetaan Rejlersin tuottamilla tietojärjestelmillä. Palveluiden toiminnasta vastaavat Rejlersin Mittauspalveluiden asiantuntijat.

  • Jatkossa toivomme saavamme Rejlersiltä laadukkaasti käsiteltyä mittausdataa asiakkaiden laskutuksen ja energiaraportoinnin tueksi, Siltanen sanoo.

Valmiudet huomiseen ovat jo

Rejlersin tarjoama palvelu täyttää myös Kuopion Energian tulevaisuuden tarpeet mittaustiedonhallinnassa.

- Energiamarkkinalla on tulossa merkittäviä uudistuksia. Sähkön vähittäismarkkinalla DataHubin käyttöönotto sekä niin sanottu varttitase vaikuttavat tiedonhallinnan ja tiedonvaihdon prosesseihin. Palvelumme kehittyy markkinan mukaan ja vastaa näihin muutoksiin, Kalle Hammar valottaa.

- Palvelun yksi keskeinen asia on mahdollistaa mittauksista saatavan tiedon parempi hyödyntäminen.

Hammarin mukaan moderneilla analytiikkaratkaisuilla voidaan visualisoida mittausprosesseja sekä luoda ajantasaista tilannekuvaa jakeluverkosta.

- Olen ylpeä, että Kuopion Energia on valinnut meidät yhdeksi keskeiseksi tulevaisuuden palveluntuottajaksi. Menossa on merkittäviä rakenteellisia muutoksia energiamarkkinalla ja on luottamuksen osoitus asiantuntijoillemme ja palveluntuotannollemme, että pääsemme toteuttamaan näitä muutoksia Kuopion Energian ammattilaisten kanssa, toteaa Hammar.

Rejlersin Mittauspalveluiden liiketoimintajohtaja Kalle Hammar, Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm ja Kuopion Sähköverkon verkkopäällikkö Lauri Siltanen odottavat sopimuksen myötä yhtiöiden välille hyvää kumppanuutta.

Rejlersin Mittauspalveluiden liiketoimintajohtaja Kalle Hammar, Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm ja Kuopion Sähköverkon verkkopäällikkö Lauri Siltanen odottavat sopimuksen myötä yhtiöiden välille hyvää kumppanuutta.

 

 

Yritysfaktat: Kuopion Energia

Kuopion Energia on monipuolinen ja nykyaikainen energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkaille kilpailukykyisiä ja luotettavia energiapalveluja samalla kantaen vastuun ympäristöstä ja henkilöstöstä. Kuopion Energian tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy huolehtii sähkönsiirrosta. Konsernin liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa. Kuopion Energialla on noin 60 000 sähkönsiirto- ja 6 000 kaukolämpöasiakasta.Kuopion Energiaon monipuolinen ja nykyaikainen energiapalveluyritys. Tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyisiä ja luotettavia energiapalveluja

Yritysfaktat: Rejlers