Rejlers jatkaa Järvi-Suomen Energian rakennuttamisen ja suunnittelun kumppanina

Rejlers tuottaa seuraavatkin vuodet Järvi-Suomen Energialle sähkönjakelu- ja tietoliikenneverkon rakennuttamisen, suunnittelun ja dokumentoinnin asiantuntijapalvelut.

Tuoreen sopimuksen kohteena ovat Järvi-Suomen Energian sähkönjakelu- ja tietoliikenneverkon suunnitteluun, rakennuttamiseen, dokumentointiin ja investointiprojektien laadunvalvontaan sekä turvallisuuskoordinointiin liittyvät palvelut. Palvelua tuottavat Rejlersin sähkönjakeluverkon 15 asiantuntijaa.

- Palvelu sisältää sähköteknistä suunnittelua, mitoitusta, teknistä rakennuttamista, valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuuskoordinointia Järvi-Suomen Energian verkkoalueella, kertoo Rejlersin sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jani Viljakainen.

Sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun. Tämän jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Tuttu kuvio ja kehittävä ote

Rejlersin ja Järvi-Suomen Energian yhteistyö on käynnistynyt jakeluverkon suunnittelun osalta jo vuonna 2008.

- Vuodesta 2015 olemme vastanneet myös Järvi-Suomen Energian sähköasemien esisuunnittelusta, rakennuttamisesta, työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista, Viljakainen kertoo.

- Tunnemme Järvi-Suomen Energian vaatimukset, toimintamallit, yhteyshenkilöt sekä järjestelmät. Meillä on vahva osaaminen ja valmis paikallinen projektiorganisaation Järvi-Suomen Energian tarpeisiin.

Järvi-Suomen Energian verkostopäällikkö Mika Matikainen vahvistaa Viljakaisen sanoja.

- Rejlers tuntee meidät tilaajana, meidän urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit. Rejlers tuntee yleiset ja meidän ohjeistukset. Se suunnittelee verkot ohjeidemme mukaisesti ja sitten vielä työmailla varmistaa, että kaikki tulee myös toteutetuksi asianmukaisesti, laadukkaasti, vastuullisesti ja turvallisesti.

- Rejlers toimii siis kaikin puolin meidän edustajana ja edunvalvojana työmailla.

Kehittämiskumppanuutta yhä enemmän

Vuosien kokemuksella Mika Matikainen ynnää, että Rejlersin toiminta on ollut hyvää.

- Yhteistyö on kehittynyt syvempään kumppanuuteen hyvällä kehitysotteella ja jatkuvan toiminnan parantamisen kautta.

Kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön nähdään tulevaisuudessa kasvavaa tarvetta. Yhtiössä kehitetään painokkaasti muun muassa projektien ja järjestelmäkokonaisuuksien hallintaa. Mika Matikainen toteaa, että uuden sopimuksen myötä keskitytään entistä enemmän kokonaispalvelun kehittämiseen.

- Suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan on varmasti lähitulevaisuudessa tulossa uusia toimintamalleja, digitaalisia työkaluja ja muita nykyteknologian mahdollistamia asioita, joita emme vielä edes tunnista.

- Tällaiseen syvempään kehityskumppanuuteen tarvitsemme Rejlersin kaltaisen innovatiivisen ja sitoutuneen kumppanin.

Poikkeusoloissa terveys ja turvallisuus edellä

Uutisen julkaisun hetkillä maailmassa eletään koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa. Matikainen toteaa, että viruksen aiheuttama poikkeusolosuhde on haaste myös sähkönjakelulle, mutta Järvi-Suomen Energia ja Rejlers ovat varautuneet viruksen leviämisen luomiin uhkiin siirtymällä mahdollisimman paljon etätyöskentelyyn.

- Verkosto- ja investointityöt tapahtuvat vähäriskisimmissä ulko-olosuhteissa. Vaikka rakentaminen ja työmaavalvonta tapahtuukin maastossa, niin silti tämä vallitseva tilanne pakottaa ja osittain myös mahdollistaa meidät ja kumppanimme kehittämään erilaisia digitaalisia kanavia eri palvelumalleihin, hän sanoo.

- Järvi-Suomen Energia haluaa omalta osaltaan olla pitämässä yhteiskunnan talouden rattaat pyörimässä, joten jatkamme suunnitelmien mukaista investointiohjelmaamme koronasta huolimatta kumppaneidemme kanssa niin normaalisti kuin se vain näissä poikkeusoloissa on mahdollista - niin, että terveys ja turvallisuus ovat ne ykkösasiat.


Yhteystiedot:

Rejlers Finland Oy, sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jani Viljakainen, jani.viljakainen@rejlers.fi, +358 40 801 1659

Järvi-Suomen Energia Oy, verkostopäällikkö Mika Matikainen, mika.matikainen@sssoy.fi, +358 10 210 4378***************

Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia insinööripalveluita tuottava yritys, joka yhdistää ICT- ja insinööriosaamisen. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli noin 73 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Tällä hetkellä Rejlers toimii Suomessa 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes tuhat asiantuntijaa.

Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat noin 27 000 kilometrin mittaisesta sähköverkostosta ja sähköenergian jakelusta yli 100 000 taloudelle. Liikevaihtomme on noin 100 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 15.

 

***************

Rejlers to continue contracting and design partnership with Järvi-Suomen Energia

Rejlers will continue to provide Järvi-Suomen Energia with expert power distribution and communications network contracting, design and documentation services in the coming years.

The new contract covers services connected to the design, contractingand documentation as well as quality control and security coordination of investment projects of Järvi-Suomen Energia’s power distribution and communications network. The service is produced by Rejlers’ fifteen power distribution network experts.

- “The service contains electrotechnical design, dimensioning, technical contracting, monitoring, reviews, inspectionsand quality control as well as security coordination in the Järvi-Suomen Energia grid area,” says Power Systems Business Area Director Jani Viljakainen from Rejlers.

The contract will run until the end of 2023, after which it will continue until further notice.

Familiarity and a development approach

The cooperation between Rejlers and Järvi-Suomen Energia started already in 2008 with distribution network design.

- “Since 2015, we have also been in charge of the preliminary planning of Järvi-Suomen Energia’s electric stations, contracting, worksite monitoring and security coordination,” Viljakainen says.

- “We know what Järvi-Suomen Energia needs and we are familiar with their operating models, contact people and systems. We have strong competence and a local project organisation in place ready to serve Järvi-Suomen Energia.”

Järvi-Suomen Energia’s Network Manager Mika Matikainen agrees with Viljakainen.

- “Rejlers knows us as a customer, our contractors and other cooperation partners. Rejlers is familiar with general guidelines as well as our own instructions. They design networks according to our specifications and ensure on site that everything is executed as it should be, in high quality, responsibly and safely.”

- “In other words, Rejlers essentially operates as our representative and trustee on worksites.”

 

A closer partnership in terms of development

Many years of experience have shown Mika Matikainen that Rejlers’ operations are successful.

- “Our cooperation has deepened in the direction of development through constant improvements to our operations.”

Järvi-Suomen Energia anticipates a growing need for development-based cooperation going forward. The company is focusing on the development of project and system entity management, for example. According to Mika Matikainen, the new contract will allow the company to focus more on the development of comprehensive services.

- “We are expecting new operating models, digital tools and other features to be made possible by modern technology for the use of design, contracting and monitoring, which we are not able to identify as of yet.”

- “We need an innovative and committed operator like Rejlers for a more comprehensive partnership like this.”

Health and safety first in exceptional circumstances

At the time of publishing this piece of news, the world is going through exceptional times due to the coronavirus pandemic. Matikainen says that the exceptional situation caused by the coronavirus is a challenge to power distribution, as well, but Järvi-Suomen Energia and Rejlers are prepared for the threats caused by the spread of the virus by working remotely as much as possible.

- “The network and investment work is carried out in low-risk circumstances outdoors. Even though construction and worksite monitoring are performed in the field, the current situation forces, and to a degree also enables, us to develop different digital channels for various service models together with our partners,” he says.

- “Järvi-Suomen Energia wants to help keep the wheels of the economy turning for its own part, which is why we are continuing with our investment plans with our partners as normally as possible despite the corona pandemic – keeping in mind that health and safety are always number one.”

**********

Contact details:

Rejlers Finland Oy, Power Systems Business Area Director Jani Viljakainen, jani.viljakainen@rejlers.fi, tel. +358 40 801 1659

Järvi-Suomen Energia Oy, Network Manager Mika Matikainen, mika.matikainen@sssoy.fi, tel. +358 10 2104378

****

Company facts:

Rejlers is an international company producing versatile engineering services and combining ICT and engineering expertise. Rejlers offers its customers digital service and project solutions as well as consulting services in the fields of industry, energy, construction and infrastructure.

The turnover for Rejlers Finland was approximately 73 million euros in 2019. Rejlers Finland is part of the Nordic Rejlers AB. The Finnish operation started in Mikkeli in 1980. Currently, Rejlers operates in 20 locations in Finland and employs nearly one thousand experts.

Järvi-Suomen Energia Oy is a power distribution network company and part of Suur-Savon Sähkö Group. Its experts manage a power grid with a combined length of 27,000 kilometres, distributing power to more than 100,000 households. Our turnover is approximately 100 million euros and we employ 15 people.