Tiina Pajunen

Tiina Pajunen on työskennellyt Rejlersillä vuodesta 1986. Työuran aikana tehtävät ovat aina liittyneet energiatoimialaan. Yrityskulttuuri ja mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen ovat pitäneet hänet Rejlersillä.

– Omalla alallani on hienoa kuulua vahvan pohjoismaisen toimijan joukkoon, Tiina sanoo. Teemme paljon yhteistyötä ja opimme toisiltamme. Myös useimmat asiakkaamme ovat pohjoismaisia.

Tiina on yksi kokeneimmista energia-alan asiantuntijoistamme. Rejlersillä aloittaessaan hän työskenteli energiatehokkuuden kehitysprojekteissa. Nykyisin hän työskentelee konsulttina ja auttaa yrityksiä sähköenergian hankintaprosesseissa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Konsultointityönsä ohella hän on mukana kehittämässä sähköverkkoliiketoiminnan palveluja – esimerkiksi sähköverkkojen suunnittelupalveluja ja investointihankkeisiin liittyviä palveluja.

– Jos sinulla on hyvä idea, Rejlersillä annetaan aina mahdollisuus kehittää sitä eteenpäin. Yritykselle on ominaista positiivinen henki ja uteliaisuus uutta kohtaan. Siksi viihdyn täällä.

Rejlersiä kuvaillessaan Tiina käyttää sanoja vahva yrityskulttuuri ja hyvät arvot. Työntekijöitä ja heidän osaamistaan arvostetaan. Apua on aina tarvittaessa saatavissa ja projektiryhmien muodostaminen on helppoa.