Marko Nikkonen

Marko Nikkonen on toiminut tietoliikennealalla 28 vuotta, joista jälkimmäisen puoliskon johtotehtävissä. Rejlers Oy:n palvelukseen Marko siirtyi JS-Verkoilta yrityskaupan myötä kesällä 2016. Markolle on muodostunut erittäin positiivinen yrityskuva Rejlersistä. Hänen mielestään henkilöstöä kohdellaan todella hyvin ja johtaminen on avointa. Myös tiedottamisen sujuminen on ollut erittäin positiivinen yllätys. Yritys ei myöskään ole tuntunut kovin hierarkkiselta.

Markon työnkuva on todella laaja. Hän tekee esimerkiksi turvallisuuskoordinointia asiakkaille, tietoliikenneverkon rakennuttamista, työmaa- ja rakentamisenlaadunvalvontaa. Lisäksi hän toimii asiantuntijana/konsulttina. Työn vuoksi Marko on matkustellut paljon sekä asunut monella eri paikkakunnalla Suomessa.

Marko on alkujaan opiskellut itsensä leipuriksi sekä valokopistiksi. Näitä töitä hän ei kuitenkaan ole juuri tehnyt vaan siirtyi puhelinasentajaksi Helsingin Puhelinyhdistykseen 80-luvulla. Hänestä työ siellä oli erittäin motivoivaa, koska joka päivä oppi jotain uutta. Muutaman vuoden kuluttua hän siirtyi työnohjaajaksi ja myöhemmin työryhmän kärkimieheksi rakentamaan ja rakennuttamaan sisäjohtoverkkoja. Marko on työskennellyt periaatteessa samalla työnantajalla suurimman osan työurastaan. Ainoastaan yrityksen nimi on vaihtunut, Elisasta Daxtum tietoliikennepalveluiksi ja edelleen Empower:iksi. 2014 vuoden alusta Marko palkattiin kehittämään juuri perustetun JS-Verkkojen toimintaa.

Marko on opiskellut moneen otteeseen työuransa ohella. Hän kävi esimerkiksi Projektijohtamisen koulutuksen 2000-luvulla ja on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2010. Opinnot hän on suorittanut joustavasti iltaopintoina. Markon erityistaitona onkin muutosjohtaminen, ja hän on ollut mukana useammassa isossa yrityskaupassa. Lisäksi hän on johtanut laajoja monivuotisia projekteja eri operaattoreille.

Vapaa-ajalla Marko harrastaa vaimonsa kanssa pienimuotoista kennel-toimintaa sileäkarvaisten noutajien parissa. Koirien kanssa Marko harrastaa noutajille rodunomaisia harjoituksia sekä metsästystä. Vapaa-ajan vietto huolia ei siis ole! Markon toinen intohimo on ruoanlaitto, jossa hän haastaa itsensä kokeilemaan uusia reseptejä! Lisäksi Marko on innokas ulkomaan matkailija.