Johanna Baatz

Johanna Baatz on sähkö- ja teleasennusryhmän vetäjä sekä Örebron toimiston päällikkö. Tulosvastuullisena ryhmäpäällikkönä hän vastaa myös alueensa työntekijöiden kehityksestä ja koulutuksesta sekä työympäristöstä.

Johanna tunsi Rejlersin jo aiemmin ja tiesi yrityksen tuottavan korkealaatuisia palveluja.  Nyt kun hän on ehtinyt jo jonkin aikaa työskennellä Rejlersillä, positiivinen mielikuva yrityksestä ja sen työntekijöistä on vain vahvistunut.

– Rejlers panostaa siihen, että kaikki viihtyisivät ja kehittyisivät työssään, sukupuoleen katsomatta. Konsernin toimitusjohtaja Eva Nygren on erinomainen esikuva nuorille naisille. Uskon hänen rohkaisevan muitakin naisia ottamaan vastuuta.

– Pidän siitä, että työtehtäväni ovat niin vaihtelevia. Toisaalta vastaan siitä, että suorittamamme toimeksiannot täyttävät asiakkaille lupaamamme laatuvaatimukset, toisaalta minulla on taloudellinen vastuu siitä, että saavutamme asetetut tulosvaatimukset. Teen myös markkinointityötä, käyn asiakkaiden luona ja kerron heille palveluistamme.

Minulle on tärkeää myös huolehtia, että työntekijät saavat tarvitsemansa koulutuksen ja kehittymismahdollisuuden, jotta he voivat suoriutua työssään parhaalla mahdollisella tavalla. Johannan seuraavana haasteena on löytää uusia nuoria kykyjä ryhmäänsä:

– Rejlers tarjoaa hienoja mahdollisuuksia. Yksi ainutlaatuinen kilpailuetumme on yrityksen lämmin ja kodikas tunnelma. Rejlers on pörssinoteerattu, sitoutuneen Rejlerin perheen omistama yritys, ja perhehenkisyys leimaa yritystä. Siitä tulee hyvä mieli.

– Jo uran alkuvaiheessa tulisi uskaltaa ottaa haasteita vastaan ja näyttää, mitä osaa. Uudenkaan työntekijän ei tulisi olla liian varovainen, vaan pitää uskaltaa keskustella ja jakaa ideoita. Samalla tulisi pystyä vastaamaan haasteisiin. Itselleni on eniten ollut hyötyä määrätietoisuudestani ja kilpailuhenkisyydestäni.