Hans Nilsson

Hans Nilsson aloitti Rejlersin Luulajan toimistossa noin kaksi vuotta sitten. Aiemmin hän työskenteli projekti- ja projektinjohtotehtävissä mm. ABB:llä. Mahdollisuus toimia yrityksessä, joka panostaa työntekijöihinsä sai hänet siirtymään Rejlersille.

Hans yhdistää ryhmäpäällikön roolinsa sekä myynti- ja asiakastyön. Erityisesti kaivosteollisuudessa on juuri nyt paljon meneillään. Hansin kymmenen hengen ryhmä on erikoistunut sähkö- ja automaatiosuunnittelupalveluihin.

– Rejlersin organisaatio on matala. Päätöksenteko on nopeaa ja sekä työntekijät että päälliköt pystyvät vaikuttamaan toimintaan. Se tuo toki mukanaan myös vastuuta ja juuri siksi viihdyn, sanoo Hans.

Luulajan toimiston henkilöstön määrä on yli kaksinkertaistunut puolessatoista vuodessa – sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta. Hansin mukaan kasvukipuja ei kuitenkaan ole esiintynyt, pikemminkin päinvastoin.

– Olemme kasvaneet nopeasti ja kasvu jatkuu. Ihmiset hakeutuvat meille. He haluavat olla siellä, missä tapahtuu, sanoo Hans.

Mutta tämä tuo mukanaan myös ison haasteen: kuinka löytää ne ammattitaitoiset työntekijät, jotka myös sitoutuvat yritykseen pitkäksi aikaa. Ja jotta asiakkaiden vaatimuksiin voidaan vastata, lisää tällaisia työntekijöitä tarvitaan.

– Meidän tulee pitää huolta työntekijöistämme. Onnistumme, mikäli luomme hyvän tiimin ja huolehdimme työntekijöiden kehitysmahdollisuuksista. Se on paras investointi, minkä voimme tehdä, sanoo Hans.