Kohti kestävää yhteiskuntaa

(English version below)

Edistämme vihreätä siirtymää ja energiamurrosta tarjoamalla neuvontapalveluita, teknologia-arviointeja ja esiselvityksiä. Tavoitteenamme on luoda yhdessä asiakkaidemme kanssa kestäviä ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuutta, vähentävät päästöjä ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Sähköistetyt arvoketjut

Energiamurroksen uusien arvoketjujen arvioinneissa nojaamme vahvaan sähköverkko-, sähkösuunnittelu- ja prosessiosaamisemme. Tunnemme uusiutuvan energian tuotannon ja sen liittämisen sähköverkkoon. Osaamisemme kattaa myös energian varastointiratkaisut ja uudet prosessikonseptit uusiutuvasta energiasta elektrolyysiin, puhtaan vedyn tuotantoon ja hyödyntämiseen vihreän teräksen tai päästövapaiden P-to-X-polttoaineiden ja tuotteiden valmistuksessa.

Kiertotalousratkaisut

Kokemuksemme emissioiden hallinnasta, hiilidioksidin talteenotosta ja prosessiteknologioista soveltuu kiertotalousratkaisuiden arviointeihin, joissa tarkastellaan esimerkiksi erilaisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämistä tai kierrätystä.  

 


***

Technical management consulting


Towards sustainable societies


We support the acceleration of the green transition and energy transition by offering trusted advice, technology evaluations and pre-studies. Our aim is to codevelop sustainable solutions together with our customers to improve energy efficiency, reduce emissions and open new business opportunities.


Electrified value chains

When assessing emerging energy transition value chains, we are building on our deep expertise in electric grids, electrical and process design. Our know-how covers renewable generation, as well asintegration to the grid. We also provide expertise in new energy storage solutions and emerging new process concepts from renewable generation to electrolysis and production of clean hydrogen as well as its application in green steel and production of emission-free fuels and products using P-to-X technologies.


Circular solutions

Our capabilities in emission monitoring and control, CO2 capture, and industrial process technologies are well suited for addressing various circular solutions related to e.g. valorisation or recycling of side products or waste materials.