Sähkö-, automaatio- ja instrumentointitekniikka

Suunnittelu-ja konsultointiyritykset SKOL ry:n mukaan Rejlers on teollisuuden sähkösuunnittelussa Suomen suurimpia yrityksiä.

Rejlersillä on palveluksessaan yli 130 erinomaista sähkö- ja automaatioalan ammattilaista. Meillä on kokemusta niin sähkön jakelujärjestelmistä kuin erilaisten valvomoiden, järjestelmien, logiikoiden sekä tiedonkeruu-, raportointi- ja etähallintajärjestelmien ohjelmoinnista.  

Rejlers on johtava insinööriosaamisen ja IT:n yhdistäjä. Se tarkoittaa, että kaikissa tuotantolaitoksille suunnatuissa ratkaisuissamme digitalisaation ja IoT:n mahdollisuudet ovat aina mukana.

Asiakkaamme saa meiltä kaiken tarvitsemansa palvelun, alkaen esiselvityksistä ja hankesuunnitteluista detaljitason suunnittelun kautta asbuild-dokumentaatioon. Hallitsemme myös sekä Atex- että kone-, laite- ja toiminnalliseen turvallisuuteen kuuluvat asiat.

Toimimme kattavasti eri teollisuuden aloilla ja tuotantolaitoksilla, mm. petrokemian teollisuuslaitoksilla, sellu- ja paperiteollisuudessa, mekaanisessa puunjalostuksessa, energiantuotantolaitoksissa, kaivosteollisuudessa, vedenkäsittelylaitoksissa sekä koneiden ja liikkuvien laitteiden valmistuksessa.

Sähkösuunnittelussa osaamisemme kattaa kaikki jännitealueet niin kone-, prosessi- ja ajoneuvoteollisuudessa kuin yleisissä jakeluverkoissakin. Palvelumme kattavat esimerkiksi konsultoinnin, hanke- ja esisuunnittelun, piirikaaviot, oikosulkulaskelmat, mitoitukset, laitemäärittelyt, asennusvalvonnat, testaukset ja käyttöönotot.

Käytämme mm. seuraavia suunnitteluohjelmia: E3, Comos, Eplan, Vertex, Cads, MagiCad ja Acad.

Automaatiosuunnittelussa hallitsemme mm. esisuunnittelut, perussuunnittelut, toimintakuvaukset, PLC-järjestelmät, järjestelmien väliset liitynnät, valvomot, tietokannat, väylät, langattomat tiedonsiirrot, etäkäytöt, raportoinnit, tiedonkeruut, testaukset ja käyttöönotot.

Käytämme mm. seuraavia järjestemiä: Metso DNA, XD, Classic, Honeywell Alcont, Siemens PCS7, ABB Industrial IT 800x, Emerson Delta V ja Foxboro.

Logiikoita mm: Siemens S5, S7 ja S7 safety, Allen-Bradley, Omron, Mitsubishi, HIMA, Modicon, TwinCat, Beckhoff.

Valvomot mm: WinCC, InTouch, Citect, iX HMI, RS view, perussuunnittelussa mm. Comos, Jalmari ja Acad.

Instrumentointisuunnittelussa toimimme mm. seuraavien tehtävien parissa: esisuunnittelut, laitemäärittelyt ja -hankinnat, kenttäsuunnittelut (myös Ex-määritellyille tiloille), asennusvalvonnat,  testaukset ja käyttöönotot, sekä perinteisessä IO- että kenttäväyläympäristössä.

Käytämme mm. seuraavia suunnitteluohjelmia:  ALMA, ALMA NG, Comos PDMS, Cads, Eplan, Vertex ja Acad.

Referenssejämme löydät täältä.