Lujuuslaskenta

Rakenteen käyttäytymisen simulointi nykyaikaisia ohjelmia käyttäen säästää aikaa ja rahaa. Tehokkaiden työvälineiden ja työskentelytapojen ansiosta rakennevariaatioiden vertaileminen on helppoa.

Vankan teoriapohjan omaava, mutta silti käytännönläheinen laskentaryhmämme toteuttaa laskentaprojektit tehokkaasti. Osaamisemme ansiosta kykenemme keskittymään laskennassa oleelliseen.

Laskennan ja raportoinnin laajuuden sovimme yhdessä asiakkaan kanssa. Yksinkertaisimmillaan selvitämme karkealla tasolla kestävyyden tehden rakenteeseen ja laskentatapaan yksinkertaistuksia. Toista ääripäätä edustaa laskenta, jossa rakenteen käyttäytyminen tutkitaan mahdollisimman totuudenmukaisesti. Tarvittaessa raportointi tehdään siten, että sillä voidaan todentaa rakenteen kestävyys viranomaiselle tai luokituslaitokselle.

Tuotekehitysorientoituneen laskentaryhmämme työ ei jää pelkkien tulosten raportointiin. Asiakkaan niin halutessa annamme ehdotuksia rakenteen muuttamiseksi, jotta asetetut vaatimukset täyttyvät. Tarvittaessa muokkaamme geometrian itse, jolloin asiakas saa 3d-mallin toimivasta rakenteesta.

Alla listattuna muutamia hallitsemiamme lujuuslaskennan sovelluskohteita:

  • Paperikoneet (rungot, komponentit)
  • Nosturit (satama-, silta-, puominosturit)
  • Nostoapuvälineet
  • Tuulivoimaloiden rakenteet ja generaattorit
  • Teräsrakenteet (Eurocode, SRMK)
  • Kulkuneuvot (junat, laivat, autot, työkoneet)
  • Putkistot
  • Painelaitteet