Sidosryhmäyhteistyö

Rejlers tarjoaa sidosryhmäyhteistyön palvelua, jolloin asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Erilaisiin infrahankkeisiin/-muutoksiin liittyy tyypillisesti useitakin eri tyyppisiä sidosryhmiä (operaattorit, energiayhtiöt, kaupungit/kunnat, ym.). Rejlers pyrkii palveluillaan helpottamaan näiden kakkien osapuolten ja kaikkien projektien hallintaa, jotta jokainen sidosryhmä saisi projektinsa toteutettua edullisesti ja laadukkaasti.

Sidosryhmäyhteistyön palvelukanaviin yhteydenottoja voi tulla vuositasolla jopa kymmeniä tuhansia, jotka osaltaan myös luovat perustaa laadukkaalle yhteisrakentamiselle. Palvelun ulkoistus vapauttaa asiakkaan resursseja ja selkeyttää toimintaa.

Sähköautojen latauspisteiden suunnittelu ja rakentaminen on hyvä esimerkki, joka vaatii erityyppisten toimijoiden oikea-aikaista yhteen liittämistä: sähköä tarvitaan autojen lataamiseen ja tietoliikennettä mm. maksutapahtumien mahdollistamiseen. Oikea-aikaisella yhteistyöllä mahdollistetaan myös mm. yhteisrakentamisen hyödyt.

Sidosryhmäpalveluitamme:

  • sidosryhmäyhteydenottojen vastaanotto ja kirjaaminen
  • yhteydenoton analysointi asiakkaan näkökulmasta
  • toimenpiteiden suunnittelu asiakkaan ohjeiden ja prosessien mukaisesti
  • tehdyn suunnitelman toimeenpano

Asiantuntija- ja toimialaosaamisellaan Rejlers mahdollistaa sidosryhmien saumattoman ja oikea-aikaisen yhteistyön. Palvelu voidaan toteuttaa ulkoistamalla, jolloin Rejlers vastaa henkilöresursseista.

Palvelua voidaan räätälöidä ja hyödyntää myös tietoliikenneyhteyksien palvelutason vaatimusten keruussa ja määrittelyssä esimerkiksi sairaala- ja teollisuusympäristöihin.