Tietoliikenneyhteydet / Käyttövarmuus

Digitaalisen murroksen myötä monet perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat tulevaisuudessa ja samalla myös aivan uusiakin syntyy. Uuden aikakauden liiketoimintamallien myötä tietoliikenteen merkitys nousee aivan uudelle tasolle, josta seuraa jatkossa mm. käyttövarmuudelle ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiselle aivan uuden tyyppisiä vaatimuksia. Näiden toteuttamiseen ei perinteiset ratkaisut enää välttämättä riitä. Pienistäkin käyttökatkoksista voi jatkossa kertyä vuositasolla merkittäviäkin liiketoiminnallisia menetyksiä ja/tai riskejä henkilöstö-/potilasturvallisuudelle.

Rejlers toimii mm. teleoperaattorien, teollisuuden, energia-alan, terveydenhuollon ja julkisen sektorin asiantuntijana alueellisten tietoliikenneyhteyksien haasteissa. Meillä on vahva osaaminen ja laaja palvelutarjoama tietoliikenneyhteyksien käyttövarmuuteen, langattomien ja kiinteiden yhteyksien katselmointeihin ja laadun varmistamiseen paikalliset vaatimukset huomioiden sisä- ja ulkoverkoissa.

Käyttövarmuuspalveluitamme:

 • lähtötietojen kartoitus ja konkretisointi
 • tietoliikenneyhteyksien teknisten vaatimusten määrittely ml. käyttövarmuus ja mahdolliset tulevaisuuden näkymät
 • tietoliikenneyhteyksien suunnittelu liiketoiminnasta johdettujen vaatimusten perusteella
 • suunnittelun ja toteutuksen aikainen valvonta liiketoiminnasta johdettujen vaatimusten mukaisesti
 • katselmoinnit ja laadunvarmistusmittaukset uusiin ja vanhoihin kiinteistöihin 
 • teknisten ongelmien ratkominen (esim. radiorajapinnan häiriöt)
 • riskikartoitukset
 • raportointi ja mahdolliset jatko suositukset myös ”käyttäjien” kielellä
 • haastavien toimintaympäristöjen integrointipalvelut yhdessä tarvittavien sidosryhmien kanssa
 • ylläpitosuunnitelmat
 • uuden tyyppiset ylläpitopalvelut, jotka räätälöitävissä asiakaskohtaiseen tarpeeseen
 • vaativat laitetilapalvelut
 • tuemme langattomista tekniikoista mm. 2G, 3G, 4G, 5G, Private LTE/5G, viranomaisverkko Virve, DMR, WLAN ja BT, sekä erilaisia kiinteiden sisäverkkojen tekniikoita

Vahvalla eri toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä kykenemme myös tukemaan erilaisia perinteisen IT:n vastuulla olevia ratkaisuja toimialariippumattomasti niin, että loppukäyttäjien palveluvaatimukset saadaan täytettyä kustannustehokkaasti.