Telecom

Rejlers tuottaa kiinteän ja langattoman verkon palveluita kaikille tietoliikenneratkaisuja tarvitseville koko pohjolan alueella.

Palveluksessamme Suomessa on lähes 100 tietoliikenneammattilaista 15 paikkakunnalla. Rejlersin asiantuntijoiden monipuolinen tietotaito, yhdessä verkon omistajan strategian kanssa, takaavat verkkojen laadukkaan toiminnan.

Digitalisoitumisen ja automatisoitumisen myötä tietoliikenteen rooli ja merkitys yhteiskunnassa ovat jatkuvassa kasvussa. Tämän myötä perinteiset kuparipohjaiset televerkot poistuvat käytöstä lähivuosien aikana ja muuttuvat kuitupohjaisiksi IP-verkoiksi. Langattomissa verkoissa suorituskyky- ja kapasiteettivaatimukset kiristyvät jatkuvasti uusien palvelujen myötä samalla kun käyttäjämäärät kasvavat. Esimerkiksi etätöiden, etähoivan ja erilaisten viihdepalvelujen käyttömäärän kasvaessa, seuraa näistä myös langattomille ja kiinteille verkoille jatkuvasti kiristyviä vaatimuksia. Vastaava kehitys näkyy omalla tavallaan myös muun muassa teollisuudessa, hoiva-alalla ja logistiikassa. Tästä seuraa käyttövarmuusnäkökulmasta merkittäviäkin taloudellisia sekä potilas- ja henkilöstöturvallisuuteen liittyviä riskejä, jotka on kyettävä hallitsemaan sekä sisä- että ulkoverkkojen näkökulmasta.

Tarjoamme korkeaa asiantuntijapalvelua tietoliikenneverkko-omaisuuden hallintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja dokumentoimiseen. Kauttamme saat mm. laadukkaan rakentamisen analyysit, laatukatselmukset, investointien teknistaloudelliset selvitykset, kuuluvuuskartoitukset, kuitu- ja kupariverkkojen saatavuuskartoitukset sekä lupahakemukset.

Tarjoamme myös projektien johtamispalveluja, asiantuntijapalveluja ja tietoliikenneverkon vaatimusten määrittelyä, niin verkkotasolta kuin yksittäisten verkkoelementtien/-komponenttien osalta sekä rakentamisen ohjeistamista niin ostajille kuin verkon rakentajille.

Monialaisuutensa avulla Rejlers tuottaa selkeää lisäarvoa asiakkailleen. Vahva kokemuksemme mm. sähköverkkojen suunnittelusta ja konsultoinnista tuo synergiaetuja tietoliikenneverkkojen rakentamiseen ja suunnitteluun.

Sisäverkkojen kiinteät ja langattomat verkot ja niiden toiminnan varmistaminen kuuluvat vahvana osana palveluihimme. Tuemme langattomista tekniikoista mm. 2G, 3G, 4G, 5G, Private LTE/5G, viranomaisverkko Virve, DMR, WLAN ja BT sekä erilaisia kiinteiden sisäverkkojen tekniikoita.