Tietomallikoordinointi ja virtuaalitodellisuus

BIM on Rejlersillä kokonaisuuden hallinnan työväline. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa liikkumisen mallissa kuten todellisuudessa.

Building Information Modelling (BIM) eli Tietomallintaminen 

BIM on Rejlersillä kokonaisuuden hallinnan työväline. Tietomallintavassa suunnittelussa tilaajalle syntyy lisäarvoa mm. kommunikoinnin parantumisena, tiedon kumuloitumisena ja suunnittelualojen välisten virheiden vähentymisenä ja siten työmaan sujuvuuden lisääntymisenä.

Rakennushankkeiden suunnittelumme tehdään ohjelmistoilla, jotka ovat tietomallinnusyhteensopivia. Työssä noudatamme mm. Senaatti Kiinteistöjen käyttämiä Yleisiä Tietomallinnusohjeita.

Tietomallinnuskoordinaattorina voimme toimia niin sisäisessä laadunvarmistuksessa kuin ulkopuolisten suunnittelijoiden toteuttamissa projekteissa suunnittelualojen ja prosessien yhteen sovittajana.

Tietomallien sisältämää tietoa käytetään myös määrälaskennan ja dynaamisen energiasimuloinnin pohjana.

Kiinteistön hallintaohjelmistoihin kumuloituva tietomallitieto auttaa kiinteistön ylläpidon hallinnassa.

Referenssejämme löydät täältä.

Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa liikkumisen mallissa kuten todellisuudessa. Laadukkaat visualisoinnit edistävät esimerkiksi rakennushankkeiden ja –kohteiden suunnittelutyötä ja myöhemmin markkinointia. Palvelua voidaan hyödyntää myös tilankäytön suunnitteluun ja henkilöstön kouluttamiseen.

BIM-mallista virtuaalitodellisuudeksi
Tietomalleilla hallitaan rakennuskokonaisuuksia, mutta niitä voidaan hyödyntää myös VR-visualisointiin. Tietomallista muodostetussa tilassa voidaan tarkastella tilan käyttöä ja toimivuutta. Virtuaalitodellisuus on myös erinomainen väline markkinointiin ja viestintään. Esimerkiksi rakennushanketta voidaan esitellä VR-laseilla sidosryhmille etukäteen.

Haluaisitko elävän esimerkin virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksista?
Tarjoamme mahdollisuuden kokea virtuaalitodellisuus Tampereen toimistollamme. Arkkitehtiryhmämme Rakentamisen toimialalta on valmiina esittelemään VR-järjestelmän tuomia mahdollisuuksia.