Turvallisuus

Turvallisuustyö alkaa mahdollisten riskien havaitsemisesta. Ydinvoimalat, tietoliikenne- ja sähköverkot ovat toimintaympäristöjä, jotka edellyttävät erityistä lähestymistapaa turvallisuuteen.

Myös rautateiden, koulujen ja vesihuollon turvallisuuteen on panostettava. Monen toiminnon haavoittuvuuteen vaikuttaa nykyään digitaalisen infrastruktuurin turvallisuus ja siihen kohdistuva globaalinen uhka.

Rejlersin työn lähtökohta on selvittää, mikä toiminnassa voi olla haavoittuvaa. Turvallisuustyö merkitsee uhkien arviointia sekä vaaratilanteissa nopeasti toimivien ratkaisujen etsimistä ja uuden oppimista tapahtuneen perusteella. Tavoitteemme on luoda turvallinen tila.

Rejlers etsii mahdollisia heikkoja kohtia ja riskejä, jotka osaajamme voivat sitten minimoida osaamisensa avulla. Kyse on sekä henkilökohtaisesta turvallisuudesta että laitoksen toiminnan varmuudesta ja jatkuvuudesta ilman keskeytyksiä.

Turvallisuusajattelu kuuluu kaikkiin toimeksiannon vaiheisiin, sekä konsultointiin, projektointiin, toteutukseen ja tarkastukseen että käyttö- ja ylläpitoprosesseihin. Keskeistä on hyödyn huomiointi laajasta perspektiivistä katsoen. Hyvä esimerkki on ulkovalaistus. Oikein suunniteltuna se merkitsee turvallisuuden parantumista, mutta myös kameravalvonnan ja vartijoiden aiheuttamien kustannusten vähenemistä.

On helppo ymmärtää, että turvallisuus ja valo kuuluvat yhteen. Hankalampaa on hahmottaa miten materiaalien valintaan voi liittyä turvallisuusriskejä, tai mitä sähkökatkos voi aiheuttaa eri toiminnoille ja miten olisi parasta varustautua. Rejlersin asiantuntijat havaitsevat nämä seikat ja löytävät niihin parhaat ratkaisut.

Tuomme toimeksiantoihin turvallisuusajattelun. Ota yhteyttä meihin, jos halut tietää lisää.