Työsuojelupäällikkö palveluna

Miksi käyttää talon ulkopuolista työsuojelupäällikköä? Työsuojelupäälliköidemme kokemus ja osaaminen varmistavat, että työsuojelutoimintaan käytetystä panoksesta seuraa aina aitoja konkreettisia parannuksia.

Työsuojelupäällikköpalvelumme on tarkoitettu PK-sektorin lisäresurssiksi työsuojelutyön kehittämisessä ja tukemisessa. Palvelu keventää yrityksen omaa panostusta. Palvelumme mitoitetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Esimerkki palvelumallista ja sen osista:

Työsuojelupäällikköpalveluumme perehtyy yrityksen olosuhteisiin, vaaroihin, erityispiirteisiin ja tapaan toimia. Kartoituksen kesto on 2 työpäivää, jonka aikana tavataan työpaikan johto, esimiehiä ja työsuojeluvaltuutettu. Tämän jakson perusteella asiantuntijamme tekee työpaikan henkilöstön kanssa yhteistyössä kehityskohdelistauksen, joka ohjaa jatkotoimenpiteitä.

Työsuojelupäällikkömme järjestää yrityksessä vuosittain neljä työturvallisuuden kartoitus- ja kehittämispäivää ja tekee näistä kirjalliset yhteenvedot.

Työsuojelupäällikkömme järjestää vuosittain neljä työsuojelutoimikunnan kokousta, joissa käsitellään riskin arviointeja, yrityksenne organisoitumista ja tapaa toimia, tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin, työkykyä ylläpitävää toimintaa, perehdytystä sekä opetusta ja ohjausta.

Työsuojelupäällikkömme johdolla työsuojelutoimikunnan kokouksissa tehdään suunnitelma työturvallisuuden kehittämiseksi sekä seurataan edellisissä kokouksissa sovittujen toimenpiteiden etenemistä.

Esimerkiksi näistä osista voidaan koostaa sopiva palvelumalli mille tahansa yritykselle.

Investointisi kannattaa

Hyvin toteutettuna työturvallisuus- ja työhyvinvointijohtaminen vähentävät sairaspoissaoloja ja tapaturmia, lisäävät työtyytyväisyyttä ja sitoutumista ja parantavat työmotivaatiota. Työsuojelupäällikkömme ovat perehtyneet ajantasaiseen työturvallisuuslainsäädäntöön sekä osaavat kehittää työpaikkanne turvallisuutta, ohjata tapaanne toimia ja tukea henkilöstöä turvallisuusmyönteisen asenteen omaksumisessa.