Yhdyskuntasuunnittelu

Rejlers on kehittänyt yhdyskuntasuunnittelun tarpeisiin uudenlaisen palvelun, joka sujuvoittaa ja vauhdittaa niin pienempiä kuin suurempiakin hankkeita.

Onnistumme, kun kokoamme ihmiset ja asiat yhteen. Kaikissa työtehtävissä hyödynnämme alueellisten toimipaikkojen paikallistuntemuksen.

Luovaa ja yhteistyölähtöistä yhdyskuntasuunnitteluaLuovaa ja yhteistyölähtöistä yhdyskuntasuunnittelua. Kunnat ja yritykset saavat meiltä ratkaisuhakuista projektien ja kehittämishankkeiden johtamista. Kuuntelemme kaikkia osapuolia ja sovittelemme erilaisia näkemyksiä.

Sitoudumme yhdyskuntasuunnittelun hankkeisiin henkilökohtaisestiSitoudumme henkilökohtaisesti. Toimimme ihmisläheisesti ja olemme tehokkaita, mutta emme tiukkapipoisia.

Helpotamme yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden sujuvuutta ratkomalla jo tiedossa olevat ja yllättäen vastaantulevat ristiriitatilanteet.Helpotamme hankkeiden sujuvuutta ratkomalla jo tiedossa olevat ja yllättäen vastaantulevat ristiriitatilanteet. Neuvottelu- ja organisointitaidoilla saavutamme yhteisen päämäärän. Hyödynnämme Rejlersin laajaa asiantuntijuutta yksilöityihin ja tapauskohtaisiin tarpeisiin.

Vauhditamme yhdyskuntasuunnittelun prosesseja käyttämällä kevennettyjä käsittelymalleja tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja muiden osallisten kanssa.Wauhditamme prosesseja käyttämällä kevennettyjä käsittelymalleja tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Ennakoimme laatimalla etenemissuunnitelmia ja aikatauluja. Siinä vaiheessa, kun monet kangistuvat, me pääsemme täyteen vauhtiin.

Kustannustehokkaita ja rohkeita ratkaisuja oikealla ajoituksella.Kustannustehokkaita ja rohkeita ratkaisuja oikealla ajoituksella. Meitä kiinnostaa tuloksellinen, taloudellinen, ennakoiva ja kauaskantoinen maankäytön suunnittelu, joka edistää talouskasvua huomioiden kuntien ja yritysten tarpeet.

Rejlersin yhdyskuntasuunnittelu on toteuttanut useita merkittäviä yhteistyöhankkeita kuntien ja yritysten kanssa. Yksi ainutlaatuinen kehityshanke on ollut A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n valtakunnallisesti arvokas Noormarkun Ruukkialue, johon Porin kaupunki on samanaikaisesti laatinut Noormarkku – Toukarin yleiskaavaa. Haasteista on selvitty tiiviillä ja hyvällä sekä ratkaisuhakuisella yhteistyöllä. Asiakkaan kommentit löydät täältä. Noormarkun hankekuvaukseen voit tutustua tästä.

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus ovat täynnä määräyksiä ja rajoitteita, mutta myös mahdollisuuksia ennakkoluulottomiin ratkaisuihin.  Olemme nähneet ja kokeneet onnistumisia kunnan ja yrityksen kohtaamisissa. Yhdessä asiakkaidemme kanssa opittuamme tiedämme, miten pitää toimia. Lue lisää maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta.

Yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelu sekä kaavoitus ovat täynnä haasteita, mutta ne antavat myös mahdollisuuksia ennakkoluulottomiin ratkaisuihin.

Katso tästä koko palvelukuvaus.