Telecom

Rejlers on mukana koko pohjolan alueella niin kiinteän kuitupohjaisen verkon kuin mobiiliverkkojenkin alueella tuottamassa palveluita joita teleoperaattorit tarvitsevat.

Palveluksessamme on yli 350 telecom-ammattilaista. Rejlersin korkea tietotaito yhdessä verkon omistajien strategian kanssa takaavat verkkojen laadukkaan toiminnan.

Telecom-alueen kehitysnäkymät ovat monipuoliset. Nykyiset kuparipohjaiset televerkot poistuvat käytöstä lähivuosien aikana ja muuttuvat kuitupohjaisiksi IP-verkoiksi. Verkkojen nopeudet kaksinkertaistuvat joka vuosi esimerkiksi teollisen internetin valloittaessa alaa ja mobiiliverkkojen nopeustarpeiden noustessa. Kotitalouksien nopeustarpeet nousevat TV-palveluiden ja laajakaistapalveluiden nopean kasvun myötä.

Tarjoamme korkeaa asiantuntijapalvelua televerkko-omaisuuden hallintaan, rakennuttamiseen, suunnitteluun ja dokumentoimiseen. Kauttamme saat mm. laadukkaan rakentamisen analyysit, laatukatselmukset, investointien teknistaloudelliset selvitykset, kuuluvuuskartoitukset, kuitu ja kupariverkkojen saatavuuskartoitukset ja lupahakemukset.

Toisaalta tarjoamme myös rakennuttamispalvelua, projektien johtamispalveluita, asiantuntijapalveluita ja televerkon komponenttien speksausta ja teknistä ohjeistamista niin ostajille kuin verkon rakentajille.

Monialaisuutensa avulla Rejlers tuottaa selkeää lisäarvoa teleoperaattoreille. Vahva kokemuksemme sähköverkkojen suunnittelusta ja konsultoinnista tuo synergiaa televerkkojen suunnitteluun. Pystymme yhdistämään alueelliset verkko-omistajat parhaalla mahdollisella tavalla jotta kaikki voivat rakennuttaa ja migratoida verkon tehokkaasti. Teollisuuden ja rakentamisen osaamisemme mahdollistaa laitetilojen rakennuttamisen ja ylläpidon esimerkiksi valmiina projektitoimituksena. Myös ympäristöasioissa pystymme palvelemaan oman asiantuntijaryhmän avulla ja vastaamaan esimerkiksi ongelmajätteiden hävityksestä.

Lue lisää palveluistamme