Maankäyttö ja kaavoitus

Kehityshankkeiden ja kehittämissuunnitelmien ohella yhdyskuntasuunnittelun osaamiseemme kuuluu kattavasti myös eriasteinen kaavoitus. Laadimme asema-, ranta-asema- ja yleiskaavoja sekä kaavamuutoksia. Meillä on resurssit laatia myös kaavoitusta varten tarvittavia selvityksiä, mm. maisema-, kulttuurihistoria- ja luontoselvityksiä sekä paikkatietoselvityksiä ja -analyysejä.

Tehtävänämme on nostaa esille sellaisia tekijöitä ja näkökulmia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kulloisenkin alueen tai kohteen kokonaiskuvan rakentumisen kannalta. Tavoitteenamme on etsiä välineitä, joissa arkkitehtuurin ja maankäytön keinoin voidaan entistä paremmin tukea eri vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi.

Palvelemme asiakkaitamme laatimalla kehittämissuunnitelmia ja idealuoteisia suunnitelmia kaavoituksen tai muiden hankkeiden pohjaksi. Tarvittaessa teemme kaavoituksen pohjaksi perusteellisen esiselvitystyön, jolloin kaava etenee sujuvasti ja nopeasti.

Tavoitteiden kokoamiseksi ja selkiyttämiseksi sekä tiedon ja kokemuksien hyödyntämiseksi moninäkökulmaisesti voidaan suunnittelutyön aluksi pitää Rejlersin vetämä workshop, jonka tuloksena syntyvä kokonaiskuva toimii pohjana jatkotyöskentelylle ja vaikutusten arvioinnille.

Kaavaratkaisuja visualisoimme digitaalisesti. Meillä on käytössämme perinteisen 3D-mallinnuksen ohella myös muu virtuaalitekniikka: havainnollistamme suunnitelmiamme myös AR (augmented reality)- ja MR (mixed reality)-mallinnuksin. 

Kaikissa kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä hankkeissamme hyödynnämme alueellisten toimipaikkojen paikallistuntemuksen. Kaavoituksessa käytämme hyödyksi Rejlersin omaa asiantuntemusta myös arkkitehtisuunnittelusta. Voit lukea lisää työtavastamme täältä.