Tietoliikenneyhteydet

Digitaalisen murroksen ja IoT:n myötä syntyvissä liiketoimintamalleissa ja palveluissa tietoliikenneyhteyksien toimivuus on kyberturvallisuuden ohella elintärkeää. Pienistäkin käyttökatkoksista voi kertyä vuositasolla merkittävä liiketoiminnallinen menetys.

Rejlers toimii teleoperaattorien, teollisuuden, energia-alan, terveydenhuollon ja julkisen sektorin asiantuntijana alueellisten tietoliikenneyhteyksien haasteissa. Meillä on vahva osaaminen ja laaja palvelutarjoama tietoliikenneyhteyksien käyttövarmuuteen, langattomien ja kiinteiden yhteyksien auditointiin ja laadun varmistamiseen paikalliset vaatimukset huomioiden.

Tietoliikenneyhteyksien palveluitamme ovat:

  • Tilannekuvan kartoitus 
  • Tietoliikenneyhteyksien suunnittelu liiketoiminnan vaatimusten perusteella
  • Tietoliikenneyhteyksien teknisten vaatimusten määrittely tarvittaessa
  • Auditoinnit ja laadun varmistaminen 
  • Riskikartoitukset
  • Haastavien toimintaympäristöjen integrointipalvelut
  • Uuden tyyppiset ylläpitopalvelut
  • Vaativat laitetilapalvelut

Vahvalla eri toimialojen ymmärryksellä ja yhteistyöllä kykenemme myös tukemaan erilaisia perinteisen IT:n vastuulla olevia ratkaisuja toimialariippumattomasti niin, että loppukäyttäjien palveluvaatimukset saadaan täytettyä kustannustehokkaasti.