Case Finncont

Rejlers on tehnyt Finncont Oy:lle IoT-strategian määrittelyn. Lisäksi yritykselle toimitettiin IoT-pohjainen älykonttiratkaisu.

Projektin tavoite oli kemikaalisäiliöiden fleet management -toimintojen mahdollistaminen. Finncotin metallisten ja muovisten IBC-säiliöiden liikkuminen ympäri maailmaa ja niiden huoltotarve haluttiin kustannustehokkaaseen seurantaan loppuasiakkaita varten.

Toimituslaajuuteen sisältyivät IoT-alusta ja tietokanta, säiliöiden identifiointi- ja sijaintitietoapplikaatio puhelimiin, web-pohjainen käyttöliittymä palveluun, säiliöiden fyysisten tunnisteiden määrittely sekä järjestelmän käyttöönotto ja pilotointi

Projektin tuloksena syntyi älypuhelimella käytettävä sovellus FinncontSmart. Sovellus lukee etänä LTE Beaconin bluetooth-yhteydellä, QR koodin puhelimen kameralla tai siihen voidaan käsin syöttää kontin numero.

Tiedot välittyvät portaaliin, jossa on lisää tietoa konteista. Portaalin kautta näkyvät mm. tehdyt huollot ja vaarallisten aineiden kuljetussäännösten vaatimat tarkastukset. Konttien sijainnista, käytöstä ja kiertonopeudesta saadaan ajantasaista tietoa, jota voidaan analysoida.

Pilotointivaiheen jälkeen kehitystyötä tullaan jatkamaan asiakaspalautteen pohjalta ja palveluiden laajentamiseksi entistä paremmin vastaamaan asiakastarpeita. Tavoitteena on luoda kattava palvelukonsepti, joka antaa Finncontin asiakkaille lisäarvoa tehostamalla pakkauksiensa käyttöastetta ja hallintaa. Yhteistyö IoT-hankkeen aikana Rejlersin kanssa on ollut sujuvaa ja sovituissa tavoitteissa on pysytty hyvin.

Jatkokehitystä tehdään mm. etämittausten, lukitusten ohjausten osalta sekä tutkitaan lisätyn todellisuuden (AR) käyttöä tietojen julkaisussa.

Finncont valitsi Rejlersin strategiseksi kumppanikseen, koska Rejlers monialaisuutensa ansiosta pysyy toimittamaan kaikki tarvittavat palvelut. Lisäksi omien datakeskusten ansiosta tiedot säilyvät tietoturvan varmistamiseksi Suomessa.  

Finncont on perustettu vuonna 1974 ja on nykyään Euroopan johtavia metallisten ja muovisten IBC-säiliöiden (Intermediate Bulk Container) valmistajia sekä Pohjoismaiden johtava rotaatiovalettujen muovituotteiden sopimusvalmistaja. 

Lue lisää Rejlersin ja Finncontin Älykontti-projektista klikkaamalla linkkiä.