Virtuaalitodellisuus ja 3D-visualisointi

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa liikkumisen mallissa kuten todellisuudessa.

Laadukkaat visualisoinnit edistävät esimerkiksi rakennushankkeiden ja –kohteiden suunnittelutyötä ja myöhemmin markkinointia. Palvelua voidaan hyödyntää myös tilankäytön suunnitteluun ja henkilöstön kouluttamiseen.

BIM-mallista virtuaalitodellisuudeksi
Tietomalleilla hallitaan rakennuskokonaisuuksia, mutta niitä voidaan hyödyntää myös VR-visualisointiin. Tietomallista muodostetussa tilassa voidaan tarkastella tilan käyttöä ja toimivuutta. Virtuaalitodellisuus on myös erinomainen väline markkinointiin ja viestintään. Esimerkiksi rakennushanketta voidaan esitellä VR-laseilla sidosryhmille etukäteen.

360°-kuvauksella elävä tilakokemus
Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää myös olemassa oleviin tiloihin. 360°-kameralla kuvatusta materiaalista muodostettua 3D-mallia voidaan katsella myös VR-lasien läpi, jolloin tila muuttuu eläväksi kokonaisuudeksi. Mallissa voidaan liikkua myös tietokoneella tai mobiilisti 2D-versiona ja malliin voidaan liittää erilaisia materiaaleja kuten esittelyvideoita tai käyttöohjeita.

Tutustu visualisointitapaan hyppäämällä Rejlersin Porin toimistoon!

Animaatiot suunnittelun ja havainnollistamisen tukena
Animaatioiden avulla voidaan tehdä nopeita kokeiluja ja samalla havainnollistaa esimerkiksi rakennushankkeen erilaisia sijaintivaihtoehtoja, maankäyttöä, liikenneväylien sijoittumista sekä rakennuksen massoittelua, värejä ja materiaaleja.

Animaation avulla sovitat yhteen monta palaa kerralla!