Hajautettu energiantuotanto

Hajautetun energiantuotannon määrät ovat viime vuosina kasvaneet pitkälti tuulivoimapuistojen kautta ja olemmekin olleet mukana useissa tuulipuistohankkeissa.

Tällä hetkellä on kuitenkin jo selvästi nähtävissä, että myös aurinkovoiman osuus energiantuotannossa tulee kasvamaan niin pientuotannon kuin suurempien aurinkopuistojenkin osalta.

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelumallia hajautettuun energiantuotantoon aina hankkeen kannattavuustarkasteluista ja esiselvityksistä maankäytön suunnitteluun, sähköverkon suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan, mittaukseen ja raportointiin sekä kunnossapidon managerointiin.

Palveluita hajautettuun energiantuotantoon:

  • Kannattavuustarkastelut
  • Esiselvitykset ja liittymisehdot
  • Maankäytön suunnittelu
  • Sähköverkkojen mallintaminen
  • Energiantuotannon verkkoliitynnät
  • Tuotantolaitoksen sisäinen sähköverkko
  • Maadoitukset ja vaarajännitteet
  • Verkostosuojaus