Sähkön hankinta

Sähkömarkkinoilla toimittaessa sähkön hankinnan ammattimainen hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme pitkään kokemukseen ja sähkömarkkinoiden tuntemukseen pohjautuvaa konsultointia sähkön hankintaan.

Tarjoamme laaja-alaisesti palveluita sähkön ostamisen eri osa-alueille: ostosopimusten kilpailutus, hankintastrategiat ja ostoratkaisujen suunnittelu, riskien hallinta, markkinatoimenpiteiden optimointi, siirtotariffien tarkistukset.

Palvelumme sopivat kaikille yrityksille ja yhteisöille, joilla on sähkön hankintaan tai hankinnan tehostamiseen liittyviä tarpeita. Tunnemme sähkömarkkinan ja siinä toimimisen eri osa-alueet, joita hallitsemme asiantuntevilla ratkaisuilla. Näin syntyy kustannussäästöjä ja hyvin hallittuja, selkeitä hankintaratkaisuja asiakkaan edun mukaisesti toteutettuina.

Riippumaton kumppani varmistaa ensiluokkaisen kilpailutuksen

Etsimme sähkömarkkinoilta asiakkaallemme parhaiten sopivat sähkön ostoratkaisut ja edullisimmat kustannusrakenteet; vertailut tehdään yhteismitallisesti ja selkeästi päätöksenteon pohjaksi. Toimimme markkinoista riippumattomana, aidosti asiakkaan etuja valvovana konsulttina kaikissa sähkön ostoon liittyvissä tilanteissa.

  • Sähkösopimusten toteuttajana aidosti riippumattomat toteutusratkaisut - Rejlers ei ole myyjäyhtiö tai muu toimitusosapuoli
  • Sähkön hankinnan kilpailuttamisen toteutus ja projektin kokonaishoito säästää asiakkaan resursseja
  • Yrityspalveluissa onnistuneen lopputuloksen takaa vahva sopimusosaamisemme, riskien hallinta ja sähkömarkkinalain tuntemus

Lataa esite »

Rejlers tarjoaa energianhallinnan palvelut alkukartoituksesta kulutusseurantaan, analytiikkaan ja kehityspalveluihin asti.