Energiastrategia

Palvelu auttaa laatimaan organisaatiolle strategian energiakustannusten määrätietoiseen pienentämiseen.

Energiastrategia on järjestelmällinen ja pitkäjänteinen suunnitelma energia-asioiden hoitamiseksi. Se räätälöidään aina vastaamaan organisaation tarvetta.

Energiastrategiassa määritetään muun muassa, kuinka energian käyttöä seurataan, kuinka uusia potentiaalisia energiatehokkuustoimenpiteitä selvitetään ja kuinka niitä toteutetaan. Rejlers on tarvittaessa myös mukana strategian toteuttamisessa.

Energiastrategian laadinnan ja sen toteuttamisen merkittävimmät hyödyt organisaatiolle ovat energia-asioiden ammattimainen hoitaminen ja pienentyvät energiakustannukset. Lisäksi organisaatio saa käyttöönsä monipuolisesti energia-alan asiantuntemusta ilman omien henkilöresurssien kuormittamista.

  • Luo pohja pitkäjänteiselle työlle energiakustannusten pienentämiseksi
  • Kehitä energiatehokkuutta määrätietoisesti asiantuntevan kumppanin kanssa, kuormittamatta liikaa henkilöstöresursseja

Lataa esite »

Rejlers tarjoaa energianhallinnan palvelut alkukartoituksesta kulutusseurantaan, analytiikkaan ja kehityspalveluihin asti.