Smart Grid -palvelut

Uusi Quant-palvelualustamme tuo älyverkon palvelut jakeluverkon ulottuville. Jakeluverkko saa ajantasaisen tilannekuvan ja hallinnan verkon energia- ja laatumittauksiin.

Prosessimallinnettu käyttöliittymä mahdollistaa tekijöille sekä palvelutoimittajille tehokkaan mittaus- ja tietojenhallinnanprosessien operoinnin ja korkean automaatioasteen. Moderni alusta tuo joustavuutta tiedon jakamiseen ja integrointiin jakeluverkon muihin liiketoimintajärjestelmiin. Palvelu tukee tulevaisuuden tarpeita ja reaaliaikaista mittausten ja tilannetietojen keruuta ja tiedontallennusta. 

Palveluun sisältyvät:

  • mittaustietojenhallinta ja tiedonkeruu
  • laitetietojenhallinta
  • raportointi ja analytiikka
  • älyverkko-palvelut

Energianmarkkinan murros tuo uusia haasteita sähkön jakeluverkoille lähitulevaisuudessa: vähittäismarkkinan DataHubin muodossa sekä 15 minuutin mittausjaksoon siirryttäessä. Quant-palvelumme on ratkaisu näihin tulevaisuuden haasteisiin. Katso: Kumppani energiamarkkinan uudistuksissa.

Sähkönjakeluverkoille palvelu tuo ratkaisun uuteen markkinamalliin: mittarilta datahubin rajapinnalle. Palvelualustamme on Norjan markkinajohtaja mittarilta datahubin rajapinnalle toteutetuissa palveluissa.