Mittaus ja asiakastietojen hallinta

Rejlers tarjoaa energiayhtiöille mittaus- ja asiakastiedonhallinnan palveluita sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöille sekä energian loppukäyttäjille. Palveluihin kuuluu markkinan mukaisia järjestelmäpalveluita sekä prosessiulkoistuksia etäluennan, mittaustiedonhallinnan sekä asiakas-ja laskutusjärjestelmien osalta. Mittaustiedon käsittely voi sisältää koko prosessin mittaukselta laskulle.

Palvelumalli tarjoaa Tilaajalle ajantasaisen, asiakaslähtöisen ja kehittyvän kokonaisuuden. Tavoitteena on tehostaa Tilaajan keskeisiä asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen prosesseja moderneilla it-järjestelmä- ja palveluratkaisuilla. 

Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmät

Rejlers toimittaa hallinnoituna IT-palveluna asiakas- ja laskutusjärjestelmäratkaisuja energian jakeluverkoille sekä myyjille. Palvelu tukee myös asiakkuudenhallinnan prosessia. Järjestelmä tarjoaa helpon integrointimahdollisuuden muihin järjestelmiin, kuten taloushallinnon järjestelmiin, sähkömarkkinoiden tiedonvaihdonjärjestelmiin sekä Online-itsepalvelujärjestelmään.

Mittaustiedonhallinta

Tarjoamme energiayhtiöille mittaustiedonhallintaa palveluna. Asiantuntijamme ja tietojärjestelmämme hoitavat päivittäiset tiedonkäsittelyn haasteet ja vastaavat palvelun toiminnasta. Mittaustietokantamme ja siihen liittyvät työkalut ovat tehty energiayhtiön mittauksien ja siihen liittyvien erittäin laajojen tietomassojen tehokkaaseen hallintaan ja laskentaoperaatioihin.

Taseselvitys, tasevalvonta ja tasevertailu

Tarjoamme sähkönjakeluverkkojen taseselvitystä palveluna. Jakeluverkko voi ulkoistaa taseselvityksen ja siihen liittyvän tiedonvaihdon ja sähkömarkkinaoperaatiot Rejlersin asiantuntijoiden ja järjestelmien hoidettavaksi. Sähkön myyjälle teemme tasevalvontaa sekä tasevertailua vastaavalla palvelumallilla.

Laskutuspalvelut

Palvelut sisältävät energiamittausten laskutusdatan tuottamista, laskutusdatan vientiä laskutusjärjestelmiin sekä laskutuksen ulkoistukseen liittyviä palveluita.