Kumppani energiamarkkinan uudistuksissa

Rejlers toteuttaa asiakkailleen hallinnoituja IT-järjestelmiä ja ulkoistettuja energiapalveluita, jotka vastaavat energiamarkkinoiden jatkuvaan kehitykseen ja muutoksiin. 2010-luvulla on nähty merkittäviä edistysaskelia sähkömarkkinan tuntiluentaan siirtymisen myötä ja vuosikymmenen loppupuolella muutosten tahti kiihtyy.

Pohjoismaiseen taseselvitysmalliin siirryttiin 2017 ja 2020 taitteessa vähittäismarkkinan tiedonvaihto mullistuu Datahubin myötä.

Merkittävät muutokset teknologian kehityksen, digitalisaation ja lainsäädännön osalta ovat arkipäivää energia-alalla. Rejlers on vahva kumppani, joka toimii aktiivisesti toimialalla ja pyrkii aktiivisesti kehittämään uusia palveluita energiayhtiöille sekä suuremmille energiankäyttäjille.

Rejlers on ollut merkittävä toimija Suomen ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla jo usean vuosikymmenen ajan. Asiakkaamme pääsevät hyötymään alan eturivin asiantuntemuksesta sekä uusimmasta teknologiasta.

- Markkina- ja lainsäädäntömuutoksiin reagointi on osa jokapäiväistä työtämme. Olemme sitoutuneet kehittämään jatkuvasti palveluitamme, jotta asiakkaamme olisivat kilpailukykyisiä ja valmiita vastaamaan kaikkiin markkinamuutoksiin, sanoo Rejlers Finland Oy:n liiketoimintajohtaja Kalle Hammar.

Kansallinen Datahub  

Kansallisella Datahub –hankkeella tarkoitetaan Fingridin kehittämää sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää, johon tullaan tallentamaan Suomen n. 3,5 miljoonan sähkönkäyttöpaikan asiakas-, käyttöpaikka-, sopimus- ja mittaustiedot. Datahubin on määrä käynnistyä vuonna 2020.

Datahub on merkittävä uudistus kaikille sähkömarkkinaosapuolille. Rejlers tarjoaa Datahub-markkinan mukaisia järjestelmäpalveluita sekä prosessiulkoistuksia etäluennan, mittaustiedonhallinnan ja asiakas-ja laskutusjärjestelmien osalta. Palvelumme kattavat koko asiakkuus- ja laskutusprosessin.

Norjassa olemme markkinajohtaja mittarilta datahubin rajapinnalle ulottuvien palveluiden toimittajana.

Pohjoismainen taseselvitys - NBS  

NBS (Nordic Balance Settlement) tarkoittaa Ruotsin, Norjan sekä Suomen kantaverkkoyhtiöiden kehittämää yhteistä taseselvitysmallia ja -palvelua. Palvelua tasevastaaville markkinaosapuolille tuottamaan on perustettu kolmen kantaverkkoyhtiön omistama eSett Oy.

Rejlers tuottaa taseselvityspalveluita sähkön jakeluverkoille sekä tasevalvonnan palveluita sähkönmyyjille. Näin olemme omalta osaltamme tuottamassa NBS-yhteensopivia palveluita sähkömarkkinaosapuolille. Taseselvityspalveluiden asiakkaamme siirtyivät keväällä 2017 joustavasti uuteen pohjoismaiseen taseselvitysmalliin. Rejlers toteutti tarvittavat teknologiset muutokset keskitetysti ja tarjosi siirtoon liittyviä asiantuntijapalveluita, jotta asiakkaamme saivat keskittyä liiketoimintaansa.

Kysyntäjousto 

Energiamarkkinoiden murroksessa tehotasapainon ylläpito tarvitsee tuekseen kysyntäjoustoratkaisuja. Perinteisesti teollisuuden ohjattavat kuormat ovat toimineet tehotasapainon ja reservien ylläpitäjänä. Tulevaisuudessa markkinan ennakoidaan monipuolistuvan ja avaavan myös uudenlaisia hyödyntämismahdollisuuksia ja markkinapaikkoja. Kysyntäjoustopalvelut ja esim. virtuaalivoimalaitokset ovat tulevaisuutta, josta tehdään uutta liiketoimintaa.

Rejlers on aktiivisesti mukana kehittämässä kysyntäjouston ja kuormanohjauksen teknis-taloudellisia selvityksiä, liiketoimintamalleja ja palveluita energiayhtiöille, energiayhtiöiden loppuasiakkaille sekä myös teollisuudelle ja kiinteistöihin.