Energian mittaus- ja tietojärjestelmät

Rejlersin Mittauspalvelut toimii energiayhtiöiden mittaustiedon- ja laskutustiedonhallinnan palvelutuottajana. Meillä on yli 20 vuoden kokemus energiayhtiöiden mittaus- ja tiedonhallintapalveluiden ja -ratkaisujen tuottamisessa Suomessa.

Asiakkaitamme ovat sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vesiyhtiöt sekä teollisuuden ja kiinteistösektorin energiaintensiiviset toimijat. Vuosien varrella olemme kehittäneet kattavan palvelutarjonnan jakelu- ja myyntiyhtiöiden mittaus- ja laskutustiedonhallinnan palveluprosessien tueksi. 

Rejlers-konserni kehittää vahvasti digitaalisia energiapalveluitaan pohjoismaisella tasolla. Tietojärjestelmä- ja mittauspalveluiden ääressä työskentelee noin 200 asiantuntijaa. Palveluidemme ja tietojärjestelmiemme piirissä Pohjoismaissa on yli 2 000 000 energiankäyttäjää ja yli 150 energiayhtiöasiakasta. Asiakaskuntaamme kuuluu kantaverkkoa, alueellisia jakeluverkkoyhtiöitä ja energian myyntiyhtiöitä sekä energiantuottajia ja loppukäyttäjiä. 

Rejlers tarjoaa suomalaisille energia- ja vesiyhtiöille ulkoistettuja kokonaispalveluita etäluentaan ja mittaustietojen hallintaan sekä ylläpidettyjä järjestelmäpalveluita asiakas- ja laskutusprosessien hoitamiseen.

Palvelut

 • Kumppani energiamarkkinan uudistuksissa
 • Mittausten etäluenta
 • Mittaustiedonhallinta
 • Taseselvitys, tasevalvonta
 • Tiedonvaihto ja sanomaliikenne
 • Asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä
 • Energiaraportointi ja Online
 • Tiedon analytiikka
 • Sähkönlaadun mittaukset
 • Smart Grid-palvelut
 • Teollisuus- ja kiinteistöverkkojen mittaukset