Strateginen konsultointi

Sähkömarkkinalaki asettaa sähkönjakelun toimitusvarmuudelle tiukentuvat vaatimukset ja samalla verkkoa tulee luontaisesti saneerausikään.

Monilla verkkoyhtiöillä tuleekin olemaan jatkossa tarpeita kasvattaa vuosittaisia investointimääriään entisestään. Yhtiöiden tulee vastata tulevaisuuden haasteisiin kehittämällä sähköverkkoaan, mutta samalla myös toimintamallejaan.

Tarjoamme sähköverkkoyhtiöille strategista konsultointia vastaamaan näihin keskeisiin aihealueisiin, jotta omaisuudenhallinnalla mahdollistetaan jatkossakin kannattava ja ennustettava verkkoliiketoiminta.

Palveluita strategiseen konsultointiin:

  • Verkosto- ja investointistrategiat
  • Omaisuudenhallinta
  • Verkkoliiketoiminnan regulaatiomalli
  • Kohtuullinen tuotto
  • Siirtohinnoittelu
  • Viranomaisraportointi
  • Auditoinnit
  • Toimintaprosessit